Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wartość diagnostyczna elektromiografii zwieraczy dla oceny funkcji anorektalnych u chorych po przednich resekcjach odbytnicy

Abstract:

Zespół przedniej niskiej resekcji odbytnicy (ZNPRO) objawiający się m.in. zaburzeniami kontroli oddawania stolca oraz gazów występuje u około 70% chorych po zabiegu NPRO. Przypuszcza się, że zaburzenia unerwienia będące następstwem zabiegu odgrywają kluczową rolę w etiologii zespołu. Za pierwszorzędowe cele przyjęto ocenę wpływu leczenia onkologicznego oraz zakresu resekcji odbytnicy na zapis powierzchniowej elektromiografii (pEMG) z uwzględnieniem trendów czasowych. Za drugorzędowe cele uznano określenie zależności pomiędzy parametrami pEMG (RMS, MNF) a wynikami manometrii anorektalnej (MRP, MSP, RAIR) oraz stopniem nietrzymania stolca mierzonym skalą FISI. Badaniem objęto 35 chorych leczonych z powodu raka odbytnicy (M:K:28/7, wiek 6511,4 lat). Ocenę elektromiograficzną, manometryczną oraz ankietę FISI przeprowadzono przed oraz 1,6,12 miesięcy po zabiegu. Badania elektromiograficzne wykonano sondą 48 elektrodową, połączoną z 16 kanałowym aparatem EMG-16 II BF (OTBioelettronica, Turyn,Włochy). Wykonano dwa niezależne pomiary w fazie relaksacji oraz przy maksymalnym skurczu ZZO. Wydzielono następujące grupy: RR(wszyscy z resekcją), AR(przednia resekcja), LAR(przednia niska resekcja), RTH(radioterapia neoadjuwantowa) odpowiednio 30,14,16,5 chorych. Wykazano istotne zmiany parametrów sygnału pEMG. W grupie RR stwierdzono znamienną redukcję RMS oraz wzrost MNF miesiąc po zabiegu. ; Po 6 i 12 miesiącach nastąpiła poprawa parametrów pEMG korelującą z zapisem manometrycznym. Ocena AR v LAR wykazała większy negatywny NPRO z całkowitym wycięciem mezorektum na parametry pEMG w obu fazach badania. Stwierdzono korelację z parametrami manometrycznymi oraz wartościami skali FISI. Po 6 i 12 miesiącach obserwowano poprawę parametrów pEMG, manometrycznych, zmniejszenie wartości FISI, poprawę czynności odruchowej (RAIR), nie wróciły one jednak do wartości wyjściowych. Stwierdzono również istotny wpływ radioterapii na funkcje motoryczne zwieraczy (zmniejszenie RMS, wzrost MNF w obu fazach badania) oraz (zmniejszenie MRP i MSP). Badanie pEMG pozwala wiarygodnie ocenić funkcję elektromotoryczną zwieraczy odbytu u chorych po zabiegach PNRO. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić pEMG jako wiarygodną metodę oceny stanu czynnościowego kompleksu zwieraczy zarówno w odniesieniu do genezy ich dysfunkcji (neurogenna), jak i w kontekście prognostycznym – tj. regresji objawów ZPNRO w określonym przedziale czasowym.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Herman, Roman

Date issued:

2008

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:867

Call number:

ZB-109407

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 21, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/867

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-109407 Jul 21, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information