Title:

Badania chemiczno-farmakologiczne N-fenyloaminowych pochodnych imidów kwasu bursztynowego o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej

Author:

Kamiński, Krzysztof

Subject:

N-fenyloamino-pirolidyno-2 ; 5-dion ; sukcynimidy ; aktywność przeciwdrgawkowa ; badania in vivo ; lipofilowość

Abstract:

Praca przedstawia poszukiwanie nowych aktywnych przeciwdrgawkowo zwiazków w grupie N-fenyloaminowych pochodnych 1,3-podstawionego pirolidyno-2,5- dionu. We wstępie rozprawy omówiono rolę azotowych układów heterocyklicznych imidowego i laktamowego, jako fragmentów istotnych dla aktywności zwiazków działających na ośrodkowy układ nerwowy. W badaniach własnych opisano syntezę 59 nowych pochodnych, w których podstawowym układem jest N-fenyloamino- pirolidyno-2,5-dion. Główne modyfikacje strukturalne dotyczyły położenia 1 i 3 pierścienia pirolidyno-2,5- dionu. Celem pracy było badanie ich wpływu na aktywność przeciwdrgawkową. Badania in vivo wykonano w ramach programu poszukiwania nowych leków przeciwpadaczkowych Antiepileptic Drug Development (ADD), realizowanego w Narodowym Instytucie Zdrowia - Epilepsy Branch, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, USA. Większość z otrzymanych zwiazków hamowała drgawki elektryczne lub/i kardia- zolowe, należące do najczęściej stosowanych testów umożliwiających wyselekcjonowanie aktywnych przeciwdrgawkowo połaczeń. Dla wszystkich związków dokonano chromatograficznego pomiaru właściwości lipofilowych, które umożliwiły ocenę ich wpływu na aktywność. Ponadto zbadano trwałość wybranych związków w środowisku kwaśnym i zasadowym. Podsumowując, cel niniejszej rozprawy został w pełni zrealizowany, a uzyskane wyniki stanowią podstawę do kontynuowania badań w grupie pochodnych 1,3- podstawionego pirolidyno-2,5-dionu, jako zwiazków o aktywności przeciwdrgawkowej.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmacja

Degree grantor:

Wydział Farmacji

Promoter:

Jolanta Obniska

Date:

2008

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-109406

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: