Title:

Prokalcytonina jako wczesny i nieinwazyjny marker powikłań płucnych u chorych z ciężkimi i mnogimi obrażeniami ciała

Author:

Nazimek, Rafał

Subject:

prokalcytonina ; ALI ; ARDS ; mnogie obrażenia ciała

Abstract:

Ciężkie mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała wciąż stanowią duży problem diagnostyczny i leczniczy, a śmiertelność z ich powodu utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, osiągającym od 10 do 25%. Gdy coraz więcej ofiar wypadków przeżywa okres transportu do szpitala, jest skutecznie wyprowadzanych ze wstrząsu i efektywnie operowanych, coraz większą rolę odgrywają tu późne powikłania urazu, w następnych bowiem dobach i tygodniach chorzy ci giną w następstwie rozwijającej się, ogólnoustrojowej zapalnej reakcji obronnej - SIRS, w tym na powikłania infekcyjne i płucne (ALI i ARDS). Poszukiwanie markerów ewentualnych powikłań stwarza szansę na ich uniknięcie. Parametrami które w tym względzie mogą okazać się wartościowe rokowniczo, okazują się m.in. zachowania niektórych cytokin i hormonów, a wśród nich prokalcytoniny (PCT). Prospektywnym badaniem klinicznym objęto 40 chorych hospitalizowanych w trybie doraźnym. 20 z nich doznało ciężkich, mnogich obrażeń o ciężkości średnio 12.70 ± 4.17 pkt LSO, pozostałych 20 doznało obrażeń lekkich o ciężkości 2 pkt LSO (grupa kontrolna). Wykazano statystycznie istotną różnicę pomiędzy chorymi bez powikłań, a chorymi z ALI lub ARDS przy jednoczesnym braku istotnej statystycznie różnicy pomiędzy chorymi z ALI a chorymi z ARDS odnośnie ciężkości obrażeń i wzrostu wartości badanych parametrów, w tym PCT. Prokalcytonina jest bardzo obiecującym wczes ; nym markerem powikłań płucnych u chorych z MOC. Wzrost jej stężenia wiązał się z ciężkością obrażeń, a także okazał się szczególnie wyraźny w obrażeniach takich okolic ciała jak głowa, klatka piersiowa, brzuch i kręgosłup.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Brongel, Leszek

Date:

2008

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109402

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: