Title:

Ocena flory bakteryjnej jelita grubego dzieci z przewlekłym zapaleniem jelit

Author:

Gosiewski, Tomasz

Subject:

IBD ; dzieci ; stan zapalny ; bakterie ; jelito

Abstract:

Przewlekłe stany zapalne jelit są schorzeniami chronicznymi. Praca miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące ilościowego oraz jakościowego składu flory bakteryjnej jelita grubego dzieci z chorobą Leśniowskiego- Crohna (CD) oraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC). Ponadto, poddano ocenie grubość warstwy śluzowej pokrywającej ścianę światła jelita pacjentów, a także zbadano wpływ bakteryjnej flory jelitowej na stopień degradacji mucyny in vitro. Do badania użyto próbek tkanki jelitowej oraz próbek kału. U dzieci z grupy badanej wycinki tkanki pobierane były z miejsca makroskopowo prawidłowego oraz zmienionego zapalnie, natomiast u dzieci z grupy kontrolnej wycinki pobierano z jednego miejsca. Badania próbek przeprowadzono przy użyciu metod ilościowego posiewu mikrobiologicznego oraz FISH. Śluz jelitowy badano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej oraz płytkową metodą hodowlaną. Dodatkowo przeprowadzono badanie składu gatunkowego bakterii przy użyciu metody DGGE. Stwierdzono, że w przebiegu IBD zmienił się skład ilościowy bakterii. W grupie z IBD spadła ilość Bifidobacterium. U pacjentów z CD wzrósł odsetek Streptococcus, a z UC zwiększyła się ilość Lactobacillus. Zaobserwowano, że we florze dzieci chorujących na IBD dominują bakterie tlenowe. Zmiany w składzie bakterii miały charakter ilościowy, a nie jakościowy, co wykazano za pomocą DGGE. Ponadto, wykazano ; zmniejszenie się grubości warstwy śluzu jelitowego u pacjentów z IBD. Dodatkowo, wykazano, że flora jelitowa pacjentów z UC miała wiekszą zdolność do degradowania mucyny in vitro niż to miało miejsce w grupie kontrolnej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia ; choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Heczko, Piotr

Date:

2008

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-108813

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: