Title:

Ocena skuteczności stosowania pentoksyfiliny w postaci inhalacji w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała

Author:

Lisowska-Miszczyk, Ilona

Subject:

dysplazja oskrzelowo-płucna ; noworodek ; pentoksyfilina

Abstract:

Celem pracy jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania pentoksyfiliny (PTX) w postaci inhalacji, w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD). Dotychczas najczęstszym postępowaniem profilaktycznym w BPD była wczesna, pourodzeniowa podaż sterydów, które jednak powodują poważne objawy uboczne. Prospektywne, randomizowane, badanie kliniczne zostało przeprowadzone w Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa CMUJ. Dotyczyło ono 150 przedwcześnie urodzonych noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW). Głównym kryterium zakwalifikowania noworodka do badania była konieczność stosowania tlenoterapii >30%, bądź wsparcia oddechowego po 72 godzinach od chwili urodzenia. W czwartej dobie życia noworodki przydzielane były na drodze randomizacji do jednej z trzech badanych grup: inhalacji PTX, podaży dożylnej deksametazonu i inhalacji z soli fizjologicznej - placebo. W trakcie postępowania profilaktycznego pobierana była od noworodków krew do badania stężenia cytokin takich, jak: TNFa, IL-8, IL-10 oraz IL-12 oraz krew do oznaczania poziomu pentoksyfiliny i jej trzech metabolitów w osoczu. Porównywanie uzyskanych danych w trzech grupach noworodków równocześnie wykazało, iż znamiennie rzadziej stwierdzano BPD jedynie u pacjentów w grupie PTX, u których urodzeniowa masa ciała zawierała się w przedziale pomiędzy 1000g a 1500g (VLBW). Nie stwierdzono żadnych poważnych działań niepożądanych związanych z zastosowaniem PTX.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Ryszard Lauterbach

Date:

2008

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-108806

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: