Title:

Ocena komórek układu immunologicznego w miejscu implantacji ciąży pozamacicznej

Author:

Knafel, Anna

Subject:

ciąża pozamaciczna ; limfocyty Treg ; komórki cytotoksyczne ; CD4+CD25+foxp3+

Abstract:

CEL PRACY Celem pracy jest ocena limfocytów Treg CD4+CD25+foxp3+ i komórek cytotoksycznych- CD56+, CD57+, CD3+CD8+CD57+, CD8+ w miejscu implantacji i doczesnej w ciąży pozamacicznej oraz porównanie ich liczebności w poronieniu samoistnym i endometrium sekrecyjnej fazy cyklu. MATERIAŁ I METODY Materiał tkankowy pobrany z jajowodu i doczesnej w trakcie laparoskopii uzyskano od 44 pacjentek z ciążą pozamaciczną (niepeknietą NP=20, pęknięta P=24). Wyskrobiny z jamy macicy uzyskano od 18 kobiet z poronieniem samoistnym-AB i 18 nieciężarnych- E. W pobranym materiale tkankowym identyfikowano limfocyty T regulatorowe i cytotoksyczne metodą cytometrii przepływowej. WYNIKI Liczba komórek Treg była istotnie niższa, a komórek CD56+ i CD57+ w istotnie wyższa w grupie P w porównaniu do grupy NP. Nie stwierdzono istotnych różnic w nacieku badanych komórek w doczesnej między grupą P i NP. Miejsce implantacji zarodka charakteryzował istotnie wyższy odsetek komórek Treg i CD8+ w porównaniu do doczesnej w grupie NP. Odwrotną zależność stwierdzono w grupie P, gdzie naciek komórek Treg i wśród cytotoksycznych-komórek CD57+ był istotnie wyższy w doczesnej w porównaniu do miejsca implantacji w jajowodzie. Istotnie najwyższą liczebność komórek CD56+ i CD3+CD8+CD57+ stwierdzono w grupie AB, w porównaniu do NP, P i E. Miejsce implantacji w grupie P cechowała znamiennie najniższa liczebność komórek Treg w porównaniu do dwóch pozostałych grup. WNIOSKI Pęknięcie ściany jajowodu może być związane z naciekiem komórek cytotoksycznych układu immunologicznego i brakiem wzrostu liczby komórek supresorowych kompensujących odpowiedź efektorową.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

ginekologia ; immunologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Antoni Basta

Date:

2011

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-113861

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: