Object

Title: Ocena wybranych determinant patogenności grzybów z rodzaju Rhodotorula

Abstract:

W ostatnich latach opisywanych jest coraz więcej przypadków zakażeń grzybami Rhodotorula. Najczęstszą postacią rodotorulozy jest grzybica uogólniona (fungemia) a najczęstszym czynnikiem etiologicznym gatunek R. mucilaginosa. Praca miała na celu określenie cech determinujących patogenność grzybów z rodzaju Rhodotorula w porównaniu do czynników patogenności Candida albicans. W tym celu zbadano zdolność do wzrostu w temperaturze ciała człowieka, aktywność wybranych enzymów, tworzenie otoczek, zmianę fenotypu oraz zdolność do tworzenia biofilmu. Ponadto dokonano oceny wrażliwości na podstawowe leki przeciwgrzybicze oraz podjęto próbę biotypowania szczepów w oparciu o test API ZYM. Badania zostały przeprowadzone na izolatach pochodzących od pacjentów oraz z próbek środowiskowych badanych w Zakładzie Mykologii. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie szczepów ze względu na posiadanie determinant patogenności. Wykazano, że większość szczepów wzrasta w temperaturze ciała człowieka. R. mucilaginosa wykazuje wyższą aktywność fosfolipazy w 37°C niż C. albicans. Jedna trzecia szczepów wykazuje aktywność proteolityczną. Aktywność proteazy aspartylowej tych szczepów jest porównywalna z aktywnością wykazywaną przez szczepy C. albicans. Aktywność lipazy w temperaturze 37°C stwierdzona została tylko u 16,67% szczepów R. mucilaginosa ponadto jest ona niższa od aktywności lipazy u porównywanych szczepów C. albicans. Tylko niektóre szczepy R. mucilaginosa tworzą otoczki i wytwarzają pseudostrzępki w surowicy. Większość szczepów R. mucilaginosa jest w stanie wytworzyć biofilm w surowicy w temperaturze 37°C w polistyrenowych płytkach titracyjnych, jednakże wielkość biofilmu po 3 dniach inkubacji jest znacznie niższa, niż w przypadku porównywanych szczepów C. albicans. Fakt ten może tłumaczyć opisywany w pracach kazuistycznych rozwój fungemii wywołanej przez Rhodotorula dopiero po długoterminowym utrzymywaniu cewników żylnych. Wykazano wysokie wartości MIC dla szczepów R. mucilaginosa na flukonazol i itrakonazol. Wykazano brak przydatności biotypowania w różnicowaniu szczepów posiadających determinanty patogenności na podstawie enzymogramów testu API ZYM.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Anna B. Macura

Date issued:

2010

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:835

Call number:

ZB-113852

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 14, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

2 855

Number of object content views in PDF format

2856

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/835

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-113852 Oct 14, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information