Title:

Charakterystyka i udział bakterii Helicobacter pylori oraz grzybów Candida w zakażeniach towarzyszących wybranym chorobom górnego odcinka przewodu pokarmowego

Author:

Wojtas-Bonior, Izabela

Subject:

Helicobacter pylori ; Candida spp ; choroba wrzodowa

Abstract:

Celem badań pracy doktorskiej była charakterystyka patogenności szczepów bakterii H. pylori i grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida oraz ocena współwystępowania wybranych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego z zakażeniem H. pylori i/lub Candida spp.Materiał do badań stanowiły wycinki błony śluzowej żołądka, pobrane podczas gastroskopii od 267 pacjentów, biorących udział w badaniu. Bakterie H. pylori wyizolowano od 41% pacjentów. Obecność grzybów z rodzaju Candida wykazano u 19% badanych osób, w ilości patologicznie nieznamiennej, < 103 CFU/ml. Wykazano, że zakażenie szczepami H. pylori o genotypie cagA+, vacA s1 zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Odnotowano wysoki odsetek szczepów opornych na metronidazol – 40%, klarytromycynę – 23% oraz obydwa leki jednocześnie – 12%. *atomiast tylko 5% izolatów było opornych na lewofloksacynę. U dwóch pacjentów stwierdzono infekcje szczepami wielolekoopornymi. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zastąpienia terapii empirycznej, już w leczeniu pierwszego rzutu, terapią celowaną, według wykonanego antybiogramu, co poprawi efektywność leczenia oraz ograniczy narastanie wśród szczepów H. pylori oporności. Obecność grzybów z rodzaju Candida, występujących w ilości patologicznie nieznamiennej, u chorych z wrzodem żołądka zakażonych, jak również niezakażonych H. pylori, wskazywała jedynie na kol ; onizację błony śluzowej żołądka, w wyniku jej uszkodzenia pod wpływem zakażenia H. pylori i/lub innych czynników.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia ; choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Budak, Alicja

Date:

2010

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-113635

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: