Object

Title: Wartość prognostyczna ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie powikłań po przeszczepieniu nerki allogenicznej

Abstract:

Jako główne cele pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. jaka jest wartość śródoperacyjnego i przezskórnego badania ultrasonograficznego techniką Dopplera w prognozowaniu wystąpienia opóźnionej funkcji przeszczepu (delayed graft function – DGF) ? 2. jakie czynniki ryzyka mają wpływ na wystąpienie opóźnionej funkcji przeszczepu ? 3. jaka jest wartość śródoperacyjnego i przezskórnego badania ultrasonograficznego w rozpoznawaniu chirurgicznych powikłań po przeszczepieniu nerki ? Na podstawie niniejszej pracy wykazano, że śródoperacyjne i przezskórne badanie ultrasonograficzne techniką dopplerowską stanowi prostą, łatwo dostępną, nieinwazyjną metodę w wykrywaniu zaburzeń ukrwienia przeszczepionej nerki. Badanie ultrasonograficzne techniką dopplerowską z wyliczeniem wartości wskaźników RI (wskaźnik oporu) i PI (wskaźnik pulsacji) stanowi istotny czynnik prognostyczny wystąpienia opóźnionej funkcji przeszczepu (DGF). U chorych, u których po przeszczepieniu nerki obserwowano opóźnioną funkcję przeszczepu (DGF) średnie wartości RI i PI wynosiły odpowiednio 0,9 i 1,76 i były znamiennie wyższe niż u chorych, u których nie obserwowano DGF. Czułość diagnostyczna wskaźnika RI w prognozowaniu wystąpienia DGF, oznaczanego w czasie zabiegu i w pierwszej dobie po zabiegu przeszczepienia nerki, jest wysoka i wynosi odpowiednio 77,8% i 72,2%, w kolejnych dobach pozabiegowych tra ; cąc swoją moc diagnostyczną. Czułość diagnostyczna wskaźnika RI w prognozowaniu wystąpienia DGF mierzona w trakcie zabiegu i w pierwszej dobie po zabiegu jest porównywalna, z czego wynika brak konieczności wykonywania śródoperacyjnych pomiarów wskaźnika RI. Czułość diagnostyczna wskaźnika PI w prognozowaniu wystąpienia DGF w pierwszej dobie po zabiegu jest taka sama jak dla wskaźnika RI i wynosi 72,2%, z czego wynika brak konieczności wykonywania obydwóch parametrów jednoczasowo. U chorych, u których RI w czasie zabiegu jest większe lub równe 0,9 ryzyko wystąpienia DGF wzrasta 13-krotnie a w 24 godzinie po zabiegu 19-krotnie, w porównaniu z chorymi, u których RI oznaczane śródoperacyjnie i w 24 godzinie po przeszczepieniu jest mniejsze od 0,9. Podobne ryzyko wystąpienia DGF występuje w stosunku do wartości PI  1,9. Analiza innych czynników rokowniczych wystąpienia DGF wykazała, że najistotniejszymi z nich są: wiek dawców i wielkość diurezy resztkowej u biorców. Przezskórne badanie usg w rozpoznawaniu pooperacyjnych powikłań po przeszczepieniu nerki charakteryzuje się 93,8% czułością, 97,3% swoistością oraz 96,2% trafnością. Wzrost wartości wskaźników RI powyżej 0,9 i PI powyżej 1,9 stanowi istotny czynnik rokowniczy wystąpienia pooperacyjnych powikłań naczyniowych, takich jak: zakrzep tętnicy nerkowej czy zakrzepica żyły nerkowej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

transplantologia ; nefrologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kulig, Jan

Date issued:

2010

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:821

Call number:

ZB-113621

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2023

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1 555

Number of object content views in PDF format

179

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/821

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-113621 Jun 26, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information