Title:

Nauczanie farmakognozji na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1783-2009

Author:

Samborska, Lucyna

Subject:

farmakognozja ; historia ; nauczanie ; podręczniki

Abstract:

Celem niniejszej pracy doktorskiej była rekonstrukcja nauczania farmakognozji w poszczególnych okresach nauczania farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim i określenie, jak dydaktyka tego przedmiotu w krakowskiej uczelni miała się do rozwoju farmakognozji w krajach Europy Zachodniej. Wymienione w tytule pracy daty (1783-2009) wskazują, że chodzi tutaj o historię nauczania farmakognozji od chwili utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Farmacji i Materii Medycznej począwszy, na czasach współczesnych kończąc. W pracy tej wykazano, jak ważną rolę w ewolucji nauczania farmakognozji przypisywano reformom studiów farmaceutycznych. Nauczanie farmacji i farmakognozji było regulowane przez rozporządzenia prawne. Stąd przeanalizowano wpływ kolejnych reform na nauczanie farmakognozji. W pracy znajdujemy również informacje na temat podręczników i pomocy naukowych, z jakich korzystano podczas wykładów z tego przedmiotu w kolejnych okresach funkcjonowania Katedry Farmakognozji. Cennym uzupełnieniem dziejów nauczania farmakognozji było omówienie historii gabinetu farmakognostycznego od momentu jego utworzenia przez Floriana Sawiczewskiego, aż do czasów współczesnych. Obecnie ważny element nauczania stanowi Wydziałowy Ogród Roślin Leczniczych im. prof. Mariana Koczwary. Doceniając Jego rolę, odtworzono historię ogrodu i uwzględniono jego udział w dydaktyce farmakognozji. Dla uzyskania ; całościowego obrazu historii nauczania farmakognozji na przestrzeni omawianego okresu czasu, konieczne było włączenie biogramów kolejnych kierowników Katedry Farmakognozji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

historia medycyny ; farmacja

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Bela, Zbigniew

Date:

2010

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-113481

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: