Title:

Prokalcytonina w diagnostyce wrodzonych infekcji bakteryjnych

Author:

Ferek, Justyna

Subject:

prokalcytonina ; sepsa ; noworodek

Abstract:

Prokalcytonina została uznana za wiarygodny test w diagnostyce uogólnionej infekcji bakteryjnej u dorosłych i dzieci. Jej wartość diagnostyczna w diagnostyce sepsy w okresie noworodkowym poddawana jest w wątpliwość. W przeprowadzonym przeze mnie badaniu wśród 345 noworodków stężenie prokalcytoniny w surowicy w pierwszych 12 godzinach życia jest wyższe od stwierdzanego u zdrowych dorosłych. Żadne z analizowanych nieinfekcyjnych powikłań okołoporodowych nie wpłynęło na jej stężenie. Istnieje ujemna korelacja pomiędzy stężeniem prokalcytoniny a poziomem wapnia w surowicy noworodków w grupie noworodków bez infekcji. Oznaczone w pierwszych 12 godzinach życia stężenie 158 prokalcytoniny w surowicy noworodków jest czułym i specyficznym markerem zespołu septycznego i sepsy. Nie stwierdzono podniesionego poziomu stężenia prokalcytoniny w przypadku wrodzonego zapalenia płuc. Stężenie prokalcytoniny w surowicy noworodków z sepsą o etiologii bakteryjnej Gram- jest wyższe, niż w sepsie wywołanej przez bakterie Gram+. Na podstawie jednorazowego oznaczenia PCT w surowicy w pierwszych 12 godzinach życia nie można przewidzieć wystąpienia powikłań sepsy. Czułość oznaczenia stężenia prokalcytoniny jest większa niż czułość oznaczenia stężenia CRP w surowicy czy ilości leukocytów lub płytek we krwi obwodowej. Nie obserwowano zmian ekspresji HLA-DR oraz antygenów CD14 i CD16 na monocytach w grupie n ; oworodków z infekcją w porównaniu do grupy noworodków bez infekcji. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy stężeniem prokalcytoniny w surowicy a ekspresją wymienionych powyżej antygenów na monocytach.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Lauterbach, Ryszard

Date:

2010

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-113475

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: