Title:

Wpływ hamowania biosyntezy leukotrienów na czynność elektryczną serca w stabilnej chorobie wieńcowej

Author:

Sokołowska, Barbara

Subject:

leukotrieny cysteinylowe ; układ przewodzący serca

Abstract:

Komórki włókien Purkinjego układu przewodzącego serca i kardiomiocyty wykazują wysoką ekspresję receptorów dla leukotrienów cysteinylowych (CysLT2). Niniejsza praca jest pierwszą próbą oceny oddziaływania leukotrienów (LTs) na układ przewodzący serca. Badaliśmy wpływ farmakologicznego hamowania 5-lipoksygenazy (enzymu szlaku syntezy LTs) na generację leukotrienów i czynność elektryczną serca u chorych na stabilną chorobę wieńcową poddawanych planowej koronarografii z ewentualną przezskórną angioplastyką tętnic wieńcowych i u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków. W badaniu wykorzystano lek zileuton (inhibitor 5-lipoksygenazy) oraz prowadzono monitorowanie EKG metodą Holtera, połączone z równoległym pomiarem stężeń LTE4 w moczu. Wykazano, iż u chorych na stabilną chorobę wieńcową poddawanych koronarografii lub koronarografii z angioplastyką i implantacją stentu do tętnicy wieńcowej, dochodzi do krótkotrwałej aktywacji szlaku 5-lipoksygenazy i wzrostu syntezy leukotrienów cysteinylowych. Farmakologiczne hamowanie biosyntezy leukotrienów u chorych na stabilną chorobę wieńcową, poddawanym interwencjom wewnątrzwieńcowym, lub u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków powoduje: zwolnienie średniej dobowej częstotliwości rytmu serca, zwiększenie parametrów zmienności rytmu (u chorych z rytmem zatokowym serca) oraz poprawę przewodzenia impulsu elektrycznego przez układ przewodzący podczas interwencji wewnątrzwieńcowych. Hamowanie 5-lipoksygenazy nie wpływa natomiast na występowanie arytmii, ani na stopień niedokrwienia serca.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Andrzej Szczeklik

Date:

2010

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-112123

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: