Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ocena powikłań i wyników okołooperacyjnych w tętniczej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych u pacjentów z cukrzycą

Abstract:

Wstęp Zastosowanie obu tętnic piersiowych wewnętrznych (BIMA) u pacjentów z cukrzycą pomimo dłuższej drożności pomostów obarczone jest większym ryzykiem infekcji mostka oraz jego rozejścia się. Cel Analiza zastosowania BIMA jako istotnego czynnika ryzyka wystąpienia niekorzystnych wydarzeń kardiologicznych oraz wystąpienia infekcji mostka, reoperacji mostka czy infekcji rany pooperacyjnej u pacjentów z cukrzycą. Materiał Retrospektywna analiza 147 pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą operowanych w Klinice Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii CMUJ. Wybrani chorzy zostali podzieleni na dwie grupy: grupa I (BIMA) u których pobrano obie tętnice piersiowe wewnętrzne i grupa II (LIMA) w której pobrano lewą tętnicę piersiową wewnętrzną. Wyniki Liczba niekorzystnych zdarzeń sercowych była w obu grupach podobna i wyniosła odpowiednio w grupie BIMA 7,9% a w grupie LIMA 9,2%. Liczba infekcji rany pooperacyjnej, infekcji mostka czy reoperacji mostka również nie różniła się statystycznie między grupą BIMA a LIMA. Wskaźnikami ryzyka infekcji był wiek (ryzyko rosło 5.6 razy na każde 10 lat wieku) i wskaźnik BMI >30. Wnioski Pobranie obu tętnic piersiowych wewnętrznych w operacjach pomostowania wieńcowego u pacjentów z cukrzycą, jest bezpieczną metodą i obarczone jest podobną liczbą powikłań kardiologicznych w okresie pooperacyjnym, jak standardowe operacje z zastosowaniem pomostów żylnych. Nie ma istotnych statystycznie różnic w liczbie infekcji mostka, infekcji rany pooperacyjnej czy też liczbie reoperacji mostka między grupami BIMA i LIMA.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

kardiochirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jerzy Sadowski

Date issued:

2010

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:795

Call number:

ZB-112122

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/795

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-112122 Oct 7, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information