Title:

Przeciwciała przeciwko homocysteinylowanym białkom u chorych leczonych przewlekle hemodializami

Author:

Kolarz, Marek

Subject:

homocysteina ; homocysteinylacja białek ; przeciwciała ; przewlekła choroba nerek

Abstract:

Celem badania było scharakteryzowanie czynników warunkujących miano przeciwciał przeciwko N-homocysteinylowanej albuminie i hemoglobinie u chorych leczonych przewlekle hemodializami oraz ocena zależności pomiędzy poziomem tych przeciwciał a występowaniem epizodów sercowo-naczyniowych u tych chorych. W badaniu wzięło udział 247 chorych leczonych przewlekle hemodializami. Grupę kontrolną stanowiło 60 osób dobranych pod względem płci, wieku i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, z kreatyniną <140 µmol/l. W grupie chorych hemodializowanych stwierdzono wyższy poziom przeciwciał przeciwko N-homocysteinylowanej albuminie i hemoglobinie. W grupie badanej odnotowano korelacje pomiędzy poziomem przeciwciał a poziomem homocysteiny całkowitej, 8-izoprostaglandyny F2α i kwasu foliowego. W regresji wieloczynnikowej stwierdzono, że czynnikiem niezależnie warunkującym poziom badanych przeciwciał jest poziom homocysteiny całkowitej. Stwierdzono związek pomiędzy poziomem przeciwciał a nasileniem stresu oksydacyjnego. Nie stwierdzono związku pomiędzy poziomem przeciwciał a wystąpieniem incydentu sercowo-naczyniowego w odległej obserwacji klinicznej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Undas, Anetta

Date:

2010

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-112120

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: