Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ekspresja markerów proliferacji i angiogenezy w guzach przysadki mózgowej

Abstract:

Guzy wywodzące się z komórek przedniego płata przysadki to typowe bądź atypowe gruczolaki oraz raki. Stanowią ponad 10-15% guzów śródczaszkowych u dorosłych. Topoizomeraza II alfa, uznawana jest za wiarygodny marker aktywności proliferacyjnej nowotworów. Jest celem działania wielu znanych i stosowanych w onkologii leków. Ekspresja Cyklooksygenazy-2 w guzach przysadki jest wprost proporcjonalna do gęstości mikrounaczynienia badanej innymi metodami. Niesteroidowe leki przeciwzapalne wywierają silny, hamujący wpływ na ekspresję COX-2. Badaniem objęto 60 pacjentów Oddziału Klinicznego Kliniki Endokrynologii operowanych z powodu guza przysadki w Klinice Neurochirurgii w latach 2003 – 2006 dowolną metodą, niezależnie od stosowanego uprzednio farmakologicznego leczenia przedoperacyjnego. Celem pracy była ocena, metodami immunohistochemicznymi, ekspresji Topo IIα oraz COX-2 w komórkach gruczolaków przysadki, ich związku z danymi demograficznymi, typem gruczolaka i farmakoterapią przedoperacyjną. Topoizomeraza II alfa okazała się być przydatnym markerem w wyodrębnianiu pacjentów z gruczolakami mającymi tendencję do wznowy, szczególnie w przypadku zmian nieczynnych hormonalnie. Ekspresja Topo IIα zależy od wielkości guza i stopnia naciekania otaczających siodło tureckie struktur. Stosowane rutynowo w leczeniu akromegalii analogii somatostatyny znacznie hamują ekspresję Topo IIα. Gruczolaki przysadki, szczególnie nieczynne hormonalnie, cechują się wysoką ekspresją COX-2, co wskazuje na możliwość zastosowania leków hamujących ten enzym w leczeniu tych chorych.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

endokrynologia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Filip Gołkowski

Date issued:

2010

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:790

Call number:

ZB-112114

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

7

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/790

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-112114 Oct 7, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information