Title:

Zmiany czynności wydzielniczej śródbłonka w krążeniu wieńcowym w toku rozwoju miażdżycy u myszy apoE/LDLR-/-

Author:

Gwóźdź, Paweł

Subject:

hipercholesterolemia ; miażdżyca ; śródbłonek ; płytki krwi ; krążenie wieńcowe

Abstract:

Aktywacja krążących płytek krwi towarzyszy hipercholesterolemii i miażdżycy i może świadczyć o niewydolności śródbłonkowych mechanizmów przeciwpłytkowych. Celem tej rozprawy było określenie wpływu hipercholesterolemii i miażdżycy w toku jej rozwoju na aktywność głównych śródbłonkowych mechanizmów przeciwpłytkowych (NO, PGI2 i adenozyny) w krążeniu wieńcowym. U myszy apoE/LDLR-/- badano wielkość odpowiedzi naczyniorozszerzających zależnych od śródbłonkowego NO, PGI2 i adenozyny w modelu izolowanego serca przed rozwojem miażdżycy oraz w obecności miażdżycy. W efluencie wieńcowym oznaczano poziom metabolitów PGI2 i adenozyny, a w osoczu stężenia sCD40L i SAA. Badano również poziom HbNO w erytrocytach, błonową ekspresję selektyny P, CD40L i aGPIIb-IIIa krążących płytek krwi oraz wydolność wysiłkową myszy. U myszy apoE/LDLR-/- miażdżycę wyprzedza upośledzenie układowej biodostępności NO oraz aktywacja krążących płytek krwi zależna od CD40L. Czynność śródbłonka wieńcowego zależna od NO nie jest upośledzona, a wrażliwość naczyń wieńcowych na NO oraz wieńcowe wytwarzanie PGI2 są zwiększone. U młodych myszy apoE/LDLR-/- upośledzone jest wewnątrzwieńcowe wytwarzanie adenozyny i zwiększona jest wrażliwość tętnic wieńcowych na adenozynę, zmiany te mijają z wiekiem. Wydolność wysiłkowa nie jest upośledzona, a próbie wysiłkowej towarzyszy zwiększone układowe wytwarzanie PGI2. Uzyskane wyniki wskazują, że u myszy ApoE/LDL-/- występują adaptacyjne zmiany przeciwpłytkowej czynności śródbłonka wieńcowego zależnej od NO, PGI2 i adenozyny, które mogą być podstawą utrzymania prawidłowej wydolności wysiłkowej.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; farmakologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Stefan Chłopicki

Date:

2010

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-111800

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: