Title:

Poziom VEGF, bFGF i PEDF we krwi pacjentów z retinopatią w przebiegu cukrzycy typu 2

Author:

Sacha, Edyta

Subject:

cukrzyca ; retinopatia ; neoangiogeneza ; cytokiny

Abstract:

W celu znalezienia korelacji między stężeniem we krwi cytokin stymulujących lub hamujących angiogenezę a stanem zaawansowania cukrzycy i stopniem nasilenia zmian naczyniowych w oku przebadano 52 osoby (37 chorych na cukrzycę i 15 zdrowych osób (grupa kontrolna). Wyodrębniono grupę chorych na cukrzycę: niedawno rozpoznana bez retinopatii (n=12) (grupa II), zaawansowana, bez retinopatii (n=15) (grupa III) i zaawansowana, z retinopatią. (n=10) (grupa IV). Oceniono czynniki ryzyka retinopatii. Zbadano stężenia VEGF, bFGF i PEDF w surowicy krwi i analizowano ich relacje ze stopniem zaawansowania cukrzycy i zmian naczyniowych oka. Nie wykryto istotnych statystycznie różnic w rutynowo kontrolowanych parametrach biochemicznych między grupami chorych na cukrzycę i z różnym zaawansowaniem zmian w dnie oka co potwierdza brak ich przydatności w prognozowaniu ryzyka rozwoju i progresji retinopatii. Obserwowano natomiast zaburzenia regulacji angiogenezy wiodące do przejecia głównej roli regulacyjnej przez VEGF. Jako wyniki oryginalne odnotowano dodatnie istotne statystycznie korelacje stężenia VEGF z parametrami metabolicznymi opisującymi cukrzycę. Zwiększone stężenie VEGF stanowiło u chorych odrębny czynnik ryzyka rozwoju retinopatii. Stwierdzono istotnie statystycznie większy stosunek stężeń VEGF/bFGF w grupie IV w porównaniu z pozostałymi. To może stać się czynnikiem ryzyka rozwoju retinopatii proliferacyjnej. Wykazano możliwość wykorzystania badań stężeń cytokin wpływających na angiogenezę w surowicy krwi chorych na cukrzycę w określaniu u nich ryzyka rozwoju retinopatii.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

biochemia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Aldona Dembińska-Kieć

Date:

2010

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-111777

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: