Title:

Funkcja autonomicznego układu nerwowego w łagodnym rozroście gruczołu krokowego

Author:

Worek, Marek

Subject:

ANS ; BPH ; LUTS ; IPSS ; HRV

Abstract:

Zaburzenia ,układu autonomicznego (UA) mają znaczący udział w patogenezie niektórych chorób układu krążenia i układu moczowego. Jednak mało jest informacji na temat aktywności UA u pacjentów z łagodnym rozrostem stercza (Benin prostatic hyperplasia) . Częstość zachorowań na BPH wzrasta z wiekiem. Wiek indukuje zaburzenia UA w postaci wzrostu aktywności układu sympatycznego. Dotychczasowe badania wykazały , że dysfunkcja UA może brać udział w patogenezie BPH i wtórnie powodować objawy z dolnego odcinka dróg moczowych(LUTS),aczkolwiek mechanizm tego zaburzenia nie jest nadal wyjaśniony. Analiza zmienności rytmu serca (HRV) jest szeroko wykorzystana do oceny wpływu układu autonomicznego na czynność serca, odwzorowując sympatyczną i parasympatyczną, komponentę układu autonomicznego. Głównym celem pracy była ocena aktywności UA u chorych z BPH z LUTS przy użyciu analizy częstotliwościowej HRV. Dodatkowo analizowano zależność pomiędzy wskaźnikami aktywności UA a subiektywnymi pomiarami LUTS, obiektywnymi pomiarami BPH. jak równi et wskaźnikami biochemicznymi i biometrycznymi .Badanie przeprowadzono u 50 mężczyzn dobranych pod względem wieku i ciężaru ciała (30 pacjentów z średnio nasilonymi dolegliwościami, 8-19 punktów i 20 mężczyzn z umiarkowanymi dolegliwościami 0-7 punktów LUTS jako grupa kontrolna). W badanych grupach uzyskano IPSS oraz kwestionariusz jakości życia. Wykonano u ; nich ocenę biometryczną, urologiczną oraz podstawowe badania laboratoryjne. Dodatkowo oznaczono PSA. Aktywność UA oceniano w oparciu o analizę HRV w spoczynku, podczas testu głębokiego oddychania i podczas zmiany pozycji ciała. Wskaźniki analizy widmowej HRV obliczono za pomocą szybkiej transformacji Fournierowskiej. Wskaźniki aktywności UA korelowano ze wszystkimi zmianami u chorych z BPH. Oznaczono również spoczynkową aktywność osoczową adrenaliny i noradrenaliny. Zmienność rytmu serca w spoczynku generalnie wykazała nadmierną aktywność komponenty sympatycznej układu autonomicznego u pacjentów z BPH z wtórnym LUTS w porównaniu do grupy kontrolnej. Poziomy osoczowe katecholamin w spoczynku były większe w grupie pacjentów nit w grupie kontrolnej. Testy układu autonomicznego wykazały dysfunkcję UA u chorych z BPH.W teście głębokiego oddychania i zmiany pozycji ciała stwierdzono nieprawidłową odpowiedź układu parasympatycznego na pobudzenie UA. Zrozumienie udziału zmian aktywności UA w patofizjologii BPH będzie niezbędnym warunkiem dla odpowiedniego doboru pacjentów z LUTS, którzy mogliby uzyskać korzyści z farmakologicznej modulacji sympatycznej i parasympatycznej komponenty aktywności układu autonomicznego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

patofizjologia ; urologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Thor, Piotr

Date:

2010

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-111673

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: