Title:

Modyfikacje struktury arylopiperazynowych i arylosulfonamidowych ligandów receptorów serotoninowych typu 5-HT1A i 5-HT7 w poszukiwaniu czynników determinujących selektywność oddziaływań

Author:

Bugno, Ryszard

Subject:

serotonina ; ligandy ; receptory ; 5-HT7 ; 5-HT1A

Abstract:

Wykonane badania miały na celu ustalenie czynników determinujących selektywność oddziaływań pochodnych arylopiperazynowych i arylosulfonamidowych w stosunku do receptorów serotoninowych 5-HT1AR i 5-HT7R. Przeprowadzono analizę SAR trzech grup pochodnych: pirolidyny, benzotriazolu i arylosulfonylopiperydyny. Potwierdzono hipotezę o preferencji liniowo rozciągniętej konformacji ligandów LCAP przez 5-HT1AR w stosunku do 5-HT7R. Wykazano, że zastosowanie fragmentu sulfonamidowego dodatkowo usztywnionego pierścieniem piperydynowym jest znaczące dla wysokiego powinowactwa do 5-HT7R pochodnych benżizoksazolopiperazyny, jednak nie eliminuje całkowicie aktywności do 5-HT1AR (jak i in. receptorów monoaminoergicznych). Udowodniono, że istotne znaczenie dla selektywności 5-HT7R vs 5-HT1AR ma brak aromatycznych grup w pobliżu protonowanego atomu azotu (pochodne perhydroizochinoliny), co decyduje o specyficznym oddziaływaniu związku głównie w obrębie tzw. selektywnej części kieszeni wiążącej 5-HT7R. Ponadto, skonstruowany w oparem o strategię ligandi-based model farmakoforowy 3D QSAR, stanowiący graficzne podsumowanie zależności SAR obserwowanych dla arylosulfonamidowych pochodnych perhydroizochinoliny, rozszerzył otrzymaną wcześniej w podejściu structure-based hipotezę selektywności, definiując obecność dodatkowego regionu HYD1 zlokalizowanego w pobliżu cechy aromatycznej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmakologia

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Bojarski, Andrzej J.

Date:

2010

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-111670

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: