Title:

Stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1 a wydolność serca u chorych leczonych angioplastyką wieńcową z powodu pierwszego zawału serca

Author:

Stopyra, Katarzyna

Subject:

IGF-1 ; IGFBP-3 ; NTproBNP ; zawał serca STEMI ; PCI

Abstract:

Praca dotyczy zależności między stężeniem IGF-1 a wydolnością serca u chorych z pierwszym zawałem serca STEMI leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową w obserwacji trzymiesięcznej. Badano 50 chorych z zawałem STEMI leczonych PCI, w tym 34 mężczyzn i 16 kobiet, w wieku 34-72 lat (średnio 56,3±10,8 roku). Oceniano wydolność serca wg klasyfikacji Killipa w ostrym zawale serca i wg klasyfikacji NYHA po 3 miesiącach od zawału. Echokardiograficznie oceniano funkcję serca i LVMI. Wydolność wysiłkową badano w teście spiroergometrycznym. Stwierdzono, że stężenie IGF-1 w I dobie zawału serca po leczeniu PCI wzrasta istotnie i jest wyższe w 12 godz. po PCI w porównaniu do stężenia IGF-1 w 3 godz. po PCI. Nie było zależności między stężeniami IGF-1 i IGFBP-3 a stężeniami CK, CK-MB i TnI. Wykazano dodatnią korelację między IGF-1 a TAPSE w pierwszych dniach zawału. Stwierdzono korelację dodatnią między IGF-1 a LVMI oraz między IGF-1 a VO2peak i VO2(AT) po 3 miesiącach od zawału. Wykazano istotny wpływ rodzaju tętnicy dozawałowej na wydolność serca. Stwierdzono, że wzrost stężenia IGF-1 o 70 jednostek w I dobie zawału serca leczonego PCI wiąże się z poprawą wydolności serca o jedną klasę NYHA po 3 miesiącach od zawału, a zwiększenie stężenia NTproBNP o 2500 jednostek powoduje pogorszenie wydolności serca o jedną klasę NYHA. Podsumowując: u chorych z pierwszym zawałem serca STEMI leczonych PCI stężenia IGF-1 zwiększały się znamiennie pomiędzy 3 a 12 godz. po PCI; IGF-1 jest ściśle związane u tych chorych z późniejszą wydolnością serca i tolerancją wysiłku po 3 miesiącach od zawału.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Wiesława Piwowarska

Date:

2009

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-111537

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: