Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena częstości występowania nowotworów innych narządów u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej

Abstract:

Cele pracy: ocena częstości występowania pierwotnych nowotworów o innej lokalizacji u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej oraz wykazanie różnic pomiędzy grupą pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej i z innym pierwotnym nowotworem a grupą chorych z czerniakiem błony naczyniowej bez zdiagnozowanego innego pierwotnego nowotworu. Materiał i metody: Przeanalizowano historie chorób oraz dokumentację 1872 pacjentów, leczonych w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJCM, w okresie 1998r. - 2007r., z powodu zdiagnozowanego w tym czasie czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej. Z grupy tej wyodrębniono 97 chorych z czerniakiem błony naczyniowej, którzy mieli także rozpoznaną jedną bądź kilka niezależnych pierwotnych złośliwych chorób nowotworowych. Poddano ich analizie porównawczej z grupą 143 pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej, bez rozpoznanego innego nowotworu pierwotnego. Analizy dokonano na podstawie badania klinicznego oraz informacji uzyskanych od pacjentów lub ich krewnych, podczas wywiadu. Wyniki: pierwotne nowotwory złośliwe o innej lokalizacji występowały u 97 spośród 1872 chorych z czerniakiem błony naczyniowej. Pacjenci z mnogimi nowotworami pierwotnymi w porównaniu do chorych, u których nie rozpoznano drugich nowotworów pierwotnych, częściej podawali występowanie chorób nowotworowych wśród swoich krewnych I (p=0,0073) oraz I i/lub II (p=0 ; ,0001) stopnia, częściej posiadali średnie i wyższe wykształcenie (p=0,0001), częściej wykonywali zawód klasyfikowany według klasyfikacji ISCO-88 (COM) jako „Specjaliści” (p=0,0001), częściej byli mieszkańcami miast niż wsi (p=0,0060), zwłaszcza miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (p=0,0001), częściej podawali fakt przebycia w ciągu życia zabiegu operacyjnego niezwiązanego z leczeniem czerniaka błony naczyniowej oka (p=0,0000), a kobiety przebyty mniejszą liczbę (≤2) ciąż (p=0,0008). Wyniki analizy regresji logistycznej wykazały, że ryzyko wystąpienia mnogich nowotworów pierwotnych u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej zależało od kilku wymienionych powyżej czynników, tj. średniego i wyższego wykształcenia, miejsca zamieszkania liczącego powyżej 500 tysięcy mieszkańców, przebycia zabiegu operacyjnego oraz występowania chorób nowotworowych w rodzinie (wśród krewnych I oraz I i/lub II stopnia). Wnioski: 1.Częstość występowania pierwotnych nowotworów o innej lokalizacji u pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej wynosiła 5,2%. 2.Uzyskane wyniki mogą sugerować istnienie wspólnych czynników genetycznych w rozwoju różnych chorób nowotworowych, wskazują na konieczność prowadzenia szerokich akcji profilaktycznych, podkreślają znaczenie dostępności nowoczesnych metod diagnostycznych oraz wskazują na wpływ zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego na rozwój nowotworów. ; Sugerują także ochronną rolę ciąży przed rozwojem mnogich nowotworów pierwotnych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

okulistyka ; onkologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Promoter:

Romanowska-Dixon, Bożena

Date issued:

2009

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:753

Call number:

ZB-111532

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2023

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/753

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-111532 Mar 10, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information