Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Postawy studentów kierunku wychowanie fizyczne wobec włączenia uczniów z niepełnosprawnością fizyczną do szkolnych zajęć wychowania fizycznego

Abstract:

Postawy nauczycieli są czynnikiem determinującym skuteczność procesu inkluzji. Celem badań było poznanie postaw, polskich studentów wychowania fizycznego wobec włączenia uczniów z niepełnosprawnościami fizycznymi do zajęć wychowania fizycznego (WF). Metodyka: Do badań została użyta Polska, wersja kwestionariusza ATIPDPE-R-PL (Attitude towards Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education- Revised), utworzonego na podstawie Teorii Planowanego Zachowania (TPB). Badaniami objęto 1204 studentów WF, przebadanych w dwóch okresach czasowych (572 respondentów uczących się na 1-nej uczelni w badaniu w 2016 r. oraz 632 studiujących na 11 uczelniach w badaniu w 2023 r.). Do analizy wyników użyto testu ANOVA, testu U Manna-Whitneya, a także wielorakiej regresji hierarchicznej. Wyniki wskazują, że studenci mają dominujące pozytywne postawy wobec inkluzji, ale rozumieją, że proces włączenia, może mieć również negatywne skutki. W okresie 7 roku oddzielających badania, nastąpił wzrost średnich wyników postaw (dla grupy 2016 x̄=54,98, dla grupy 2023 x̄=62,28; p=0,005). W obu badaniach kobiety wykazały bardziej pro-inkluzyjne postawy niż mężczyźni. Zaledwie 12,2% badanych zadeklarowało odbycie kursów z tematyki WF dla osób z niepełnosprawnością w czasie swojej edukacji na uczelni. Analizy regresji potwierdziły, że trzy komponenty teorii TPB były pre ; dykatorami intencji i tłumaczyły ponad 50% wariancji intencji. Wnioski: Wykazano bardziej pro-inkluzyjne postawy w grupie kobiet niż mężczyzn. Rok studiowania nie miał wpływu na współczynniki postaw ani intencji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Wilk-Frańczuk, Magdalena ; Zyznawska, Joanna

Date issued:

2023

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:5097

Call number:

ZB-138792

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Apr 29, 2024

In our library since:

Apr 29, 2024

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/5098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-138792 Apr 29, 2024
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information