Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Zmiany erytrocytów w obrazie spektroskopii Ramanowskiej w toku zarażenia zarodźcem malarii

Abstract:

Malaria jest wciąż jedną z najgroźniejszych w dzisiejszych czasach chorób zakaźnych. Jest to pasożytnicza choroba wektorowa przenoszona przez komary, najczęściej wywołana Plasmodium falciparum oraz Plasmodium vivax. Występuje endemicznie w rejonach tropikalnych, w Polsce aktualnie jest chorobą zawlekaną przez podróżników oraz pracujących w rejonach endemicznych i jest najczęstszą chorobą, z którą się mogą mierzyć po powrocie. Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w poznaniu zmian strukturalnych w erytrocytach w zależności od rodzaju atakującego zarodźca. Zastosowano również spektroskopie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Wcześniej inni badacze wykonywali badania spektroskopowe na hodowlach komórkowych erytrocytów zarażanych Plasmodium i były one obiecujące. Do badania włączono pacjentów hospitalizowanych z powodu malarii w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2012-2023 ich wyniki porównywano z grupą kontrolną zdrowych ochotników. U pacjentów z malarią przeprowadzano rutynową diagnostykę laboratoryjną, w tym rozmazy krwi włośniczkowej celem oceny stopnia parazytemii i potwierdzenia gatunku zarodźca. Ponadto od pacjentów (na początku, w trakcie i pod koniec leczenia) oraz zdrowych ochotników pobierano krew w celu wykonania badań metodą spektroskopii ramanowskiej oraz EPR. Badani ; a te wykonywano w ramach interdyscyplinarnej współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w trakcie realizacji Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" InterDokMed,. Badania były zgodne z dobrą praktyką lekarską, zgodnie z deklaracją Helsińską, uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaobserwowano różnice erytrocytów w zakresie zmian struktury hemu i enzymów białkowych biorących udział w degradacji hemoglobiny, zarówno pomiędzy pacjentami z malarią a zdrowymi ochotnikami, jak i pomiędzy pacjentami zakażonymi różnymi gatunkami zarodźca. Wskazano także pasma proteinaz asparaginowych, które prowadzą do lizy hemoglobiny na oligopeptydy, a których pochodzenie można przypisać aktywności zarodźców. Określono pasma markerowe wskazujące na nieuporządkowanie/ uporządkowanie lipidów w błonie erytrocytów jako wzrost stosunki konformacji gauche do konformacji trans. W celu lepszego porównania zmian w erytrocytach pacjentów z rozpoznaną malarią wywołaną P. falciparum lub P. vivax wykorzystywano statystyczną metodę opracowania danych- analizę głównych składowych (ang. principal component analysis, PCA), oraz korelację dwuwymiarową (2DCOS). Umożliwiły one uwidocznienie różnic. Spektroskopia ramanowska może służyć więc do oceny zmian strukturalnych erytrocytów w zależności od gatunku ; zarażającego Plasmodium co daje przyszłościowe nadzieje na nowe metody diagnostyczne. Wymagałoby to jednak wielu dalszych badań i walidacji. W badaniach pełnej krwi metodą spektroskopii EPR obserwowane są natomiast postaci żelaza Fe(III), które miało obniżoną symetrię u pacjentów z rozpoznaną malarią. Widoczne także były sygnały hemozoiny, świadczące o aktywności zarodźców. Zastosowaniu metody korelacji dwuwymiarowej 2D, pozwoliło wskazać na zmiany były bardziej widoczne.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Czepiel, Jacek ; Łabanowska, Maria

Date issued:

2023

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:5080

Call number:

ZB-140243

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 4, 2024

In our library since:

Apr 15, 2024

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/5081

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-140243 Jun 4, 2024
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information