Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Badania płytek krwi z wykorzystaniem aptamerów oraz przepływowego systemu mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii

Abstrakt:

Patologie związane z płytkami krwi odgrywają kluczową rolę w rozwoju chorób układu krążenia. Istnieje zatem potrzeba lepszego poznania mechanizmów patofizjologicznych zależnych od płytek krwi z wykorzystaniem nowych metodologii i narzędzi badawczych. W pierwszej części niniejszej pracy doktorskiej opisano badania farmakologiczne płytek krwi z wykorzystaniem selektywnych aptamerów przeciwtrombinowych HD1 i HD22 oddziałujących z odrębnymi miejscami zewnętrznymi wiążącymi ligandy I (ang. exosite I) i II (ang. exosite II) w cząsteczce trombiny. W drugiej części pracy opisano wpływ mediatorów śródbłonkowych na proces mechanoadhezji płytek krwi do fibrynogenu w warunkach przepływu z wykorzystaniem grawimetryczno-akustycznego przepływowego systemu mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii, QCM-D (ang. Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring system). Modulowanie aktywności trombiny, będącej najsilniejszym agonistą płytek krwi, przez aptamery HD1 i HD22 zbadano bezpośrednio w teście agregacji płytek krwi oraz w osoczu ubogopłytkowym i w pełnej krwi ludzkiej. Wykazano, że aptamer HD1 charakteryzował się szerokim przeciwtrombinowym profilem działania w przeciwieństwie do aptameru HD22. Porównanie profilu działania aptameru HD1 i aptameru HD22 pozwoliło na wykrycie funkcjonalnych różnic regulacji aktywności trombiny w zależności od miejsca ich w ; iązania w cząsteczce trombiny. Dzięki zastosowaniu nie tylko analizy agregacji płytek krwi, ale również badania trombogenezy, fibrynogenezy i formowania się zakrzepu w pełnej krwi w przepływie prowadzone przy wykorzystaniu szeregu technik, uzyskano wyniki, które dostarczyły nowej wiedzy w zakresie oceny efektywności i różnego profilu działania aptamerów przeciwtrombinowych HD1 i HD22 i wskazały na istotny potencjał poznawczy i aplikacyjny aptafarmakologii. Druga część pracy koncentruje się na opisie badań procesów hemostazy pierwotnej angażującej reaktywność płytek krwi, których wielokierunkowa odpowiedź wymaga zastosowania szeregu technik badawczych o wysokiej czułości. W szczególności dotyczy to badania mechanizmów mechanoadhezji, zjawiska biomechanicznego, którego natury nie można wyjaśnić korzystając jedynie z klasycznych metod badania płytek krwi. W toku badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu systemu QCM-D wykazano, że działanie wybranych mediatorów śródbłonkowych, tj. prostacykliny (PGI2), tlenku azotu (NO) i tlenku węgla (CO) prowadzi do zróżnicowanej odpowiedzi biomechanicznej płytek krwi podczas adhezji do fibrynogenu, co skutkuje odmiennymi właściwościami wiskoelastycznymi biologicznych granic faz utworzonych na powierzchni sensorów. Zróżnicowanie właściwości wiskoelastycznych płytek krwi w zależności od zastosowanego mediatora śródbło ; nkowego działającego na płytki krwi w przepływie znalazło odzwierciedlenie w zróżnicowanej morfologii płytek krwi obserwowanej przy pomocy mikroskopii SEM. Przeprowadzone badania aptafarmakologiczne wskazały na występowanie istotnych różnic funkcjonalnych między oboma zewnętrznymi miejscami wiążącymi ligandy w cząsteczce trombiny i wykazały zupełnie różny profil farmakologicznego działania aptamerów przeciwtrombinowych HD1 i HD22. Badania procesów mechanoadhezji płytek krwi za pomocą techniki QCM-D uwidoczniły złożoność mechanizmów regulacji procesów mechanoadhezji płytek krwi. Wyniki uzyskane w badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy mogą być pomocne w zrozumieniu regulacji interakcji płytek krwi ze śródbłonkiem.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Instytucja nadająca tytuł:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promotor:

Chłopicki, Stefan ; Nowakowska, Maria

Data wydania:

2023

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:5079

Sygnatura:

ZB-140226

Język:

pol

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

5 cze 2024

Data dodania obiektu:

15 kwi 2024

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/5080

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-140226 5 cze 2024
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji