Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Mikrobiota jamy ustnej w wybranych chorobach ogólnoustrojowych

Abstract:

Wprowadzenie Mikrobiota jamy ustnej jest drugą pod względem zróżnicowania oraz dynamiki w organiźmie człowieka. Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu jego zdrowia [27]. Z jednej strony zaburzenie równowagi mikroflory jamy ustnej ( określane jako dysbioza) może odgrywać znaczącą rolę w patogenezie chorób miejscowych i ogólnoustrojowych. Z drugiej strony schorzenia te oddziaływują na mikrobiotę jamy ustnej. W pracy przedstawiono ocenę mikrobioty jamy ustnej w dwóch odmiennych stanach chorobowych: u pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii z powodu infekcji SARS-CoV-2 oraz u chorych z cukrzycą typu 1 (DM I) . Potencjalne interakcje między wirusem SARS-CoV-2 a ludzką mikrobiotą jamy ustnej nie są wystarczająco poznane [15, 16]. Pacjenci z COVID-19 wymagający wentylacji mechanicznej są narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań ogólnoustrojowych, w tym zapalenia płuc związanego z respiratorem. To sprawia, że ważne jest utrzymanie i monitorowanie zdrowia jamy ustnej. Odmienną chorobą, pod względem etiopatogenezy, przebiegu, leczenia, występowania powikłań jest cukrzyca typu 1 (DM I). Ciągły podskórny wlew insuliny (CSII) za pomocą osobistej pompy jest nowoczesną metodą jej podawania, umożliwiającą lepszą kontrolę metaboliczną [24]. Z doniesień wynika, że dwukierunkowy związek między zdrowiem jamy ustnej a DM I jest czynnikiem pred ; ysponującym do infekcji jamy ustnej, a to zwrotnie nasila progresję choroby ogólnoustrojowej [25]. Dotychczas nie podjęto prób scharakteryzowania mikroflory poszczególnych nisz w jamie ustnej w DM I. Cele rozprawy doktorskiej 1. Ocena mikrobioty jamy ustnej w dwóch odmiennych ogólnoustrojowych stanach chorobowych, tj. u pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w OIT oraz u pacjentów z DM I leczonych CSII. 2. Określenie nisz mikrobiologicznych w jamie ustnej, opisanie ich różnorodności w kontekście uzyskania optymalnej identyfikacji bioty bakteryjnej i grzybowej Materiały i metody W pierwszej części badania zrekrutowano 56 dorosłych pacjentów z COVID-19, zakwalifikowanych do wentylacji mechanicznej w tymczasowym OIT z powodu zapalenia płuc. Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów oceniano za pomocą zmodyfikowanej skali Beck Oral Assessment Score (BOAS) [30]. Próbki do badania mikrobiologicznego pobrano z czterech nisz jamy ustnej: z błony śluzowej policzka, języka, powierzchni policzkowych zębów i płyn z kieszonki dziąsłowej (gingival cervical fluid- GCF). Materiały biologiczne były poddane klasycznym metodom hodowlanym, w kierunku bakterii beztlenowych, tlenowych oraz grzybów. Mikroorganizmy zidentyfikowano metodą spektrometrii mas MAL-DI TOF MS. Druga część badania została przeprowadzona u 23 dorosłych pacjentów z DM I w wieku 18–35 lat, leczonych z ; a pomocą osobistej pompy insulinowej. Stan zdrowia jamy ustnej oceniono za pomocą narzędzia Oral Health Assessment Tool (OHAT) [31]. Próbki mikrobiologiczne pobrano z sześciu środowisk jamy ustnej: A- błony śluzowej policzkowej i B podniebienia miękkiego, C- języka, Da- powierzchni podniebiennej zębów i Db-powierzchni policzkowej zębów oraz E- kieszonki dziąsłowej. Materiał z niszy (A,B,C,) został pobrany przy pomocy oryginalnych wymazówek ESwab, z niszy (D) szczoteczkami czyszczącymi KerrHawe, a z niszy (E) papierowymi paskami Perio Paper Strips. Materiał biologiczny został poddany klasycznym metodom hodowli w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów. Po izolacji, mikroorganizmy były identyfikowane metodą spektrometrii mas MALDI-TOF MS. Podsumowanie wyników i wnioski Identyfikacja materiału pobranego u pacjentów z COVID-19 wykazała ilościowe i jakościowe zaburzenia równowagi w mikrobiocie jamy ustnej. Dysbioza w postaci zmniejszenia różnorodności organizmów wraz z występowaniem patologicznych szczepów, jak Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae stanowiła cenną obserwację wśród tej grupy pacjentów. Oceniany stan jamy ustnej, wskazujący na umiarkowane i ciężkie zaburzenia (BOAS na poziomie 10-14) pozostawał w korelacji ze znaczną dysbiozą. Średnia liczba CFU wszystkich szczepów bakte ; rii w materiale z powierzchni zębów wynosiła 9,3E+5 (1,4E+6), z kieszonek dziąsłowych 7,6E+5 (1,4E+6). Najwyższe liczby CFU zaobserwowano dla Enterococcus faecalis spp. i Lactobacillus spp.W trakcie realizacji pierwszej części projektu odnotowano rzadki przypadek inwazyjnej aspergilozy płuc (IPA) wywołany przez Aspergillus niger zidentyfikowany w materiale z jamy ustnej pacjenta z COVID-19, wentylowanego mechanicznie. Aspergillus niger został wykryty wcześniej w płynie kieszonki dziąsłowej (GCF) niż w popłuczynach oskrzelowych. Badania przeprowadzone w grupie pacjentów z DM I wykazały, iż byli oni wyrównani metabolicznie (średnia wartość HbA1c% wyniosła 6,97 ± 0,95%). Stan zdrowia jamy ustnej w skali OHAT u badanych był prawidłowy. Wykazano różnorodność mikrobiomu we wszystkich miejscach pobrania materiału i przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zidentyfikowanych szczepów bakterii i grzybów. W rozprawie doktorskiej wykazano dwukierunkowe oddziaływanie między stanem zdrowia jamy ustnej i jej mikrobiotą, a chorobą ogólnoustrojową. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że u pacjentów z SARS-CoV-2, hospitalizowanych w OIT zły stan zdrowia jamy ustnej spowodowany niedostateczną jej higieną oraz mechaniczna wentylacja stwarzają drogę pasażu mikroorganizmom do dolnych dróg oddechowych, prowadząc do zapalenia płuc. Zapewnienie właś ; ciwej higieny jamy ustnej jest niezbędne w utrzymaniu myko- i mikrobiologicznej równowagi u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Wynik oceny mikrobioty jamy ustnej może być istotnym uzupełnieniem procesu diagnostycznego będąc predyktorem późniejszego nasilenia zmian zapalnych i rozwoju IPA. Analiza mikrobioty poszczególnych nisz u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 (DM1), leczonych CSII, z dobrą kontrolą metaboliczną wykazała, że jamy ustnej nie można traktować jako jednego, jednorodnego ekosystemu. Wyodrębniono trzy odmienne i optymalne dla oceny mikrobioty jamy ustnej miejsca. Wyniki przedstawionych analiz mogą być podstawą do dalszych badań w dużych grupach pacjentów z cukrzycą.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Gregorczyk-Maga, Iwona

Date issued:

2023

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:5076

Call number:

ZB-140223

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2024

In our library since:

Apr 12, 2024

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/5077

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-140223 Jun 5, 2024

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information