Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Analiza zmienności anatomicznych naczyń żylnych mózgu na podstawie badań obrazowych z uwzględnieniem aspektów klinicznych

Abstract:

Naczynia żylne mózgu oraz ich zmienności anatomiczne nie zostały do tej pory scharakteryzowane tak szczegółowo jak zmienności naczyń tętniczych. W ogólnoświatowej literaturze istnieje znaczna dysproporcja między dużą liczbą publikacji dotyczącą tętnic mózgowych a znacznie mniejszą liczbą prac dotyczącą żył. Szybki rozwój nowoczesnych minimalnie inwazyjnych dostępów neurochirurgicznych oraz wewnątrznaczyniowych metod leczenia w radiologii interwencyjnej wymaga szczegółowej wiedzy na temat anatomii żył mózgu. Mający miejsce w ostatnich latach dynamiczny rozwój diagnostyki obrazowej i dostępna obecnie duża liczba badań radiologicznych o wysokiej rozdzielczości pozwalają na szczegółowe analizy przebiegu naczyń wewnątrzczaszkowych na dużej grupie badawczej. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna ocena częstości występowania poszczególnych wariantów anatomicznych w populacji. O ile opisy przebiegu zmienności żylnych są dostępne w literaturze anatomii klasycznej, brakuje badań precyzyjnie określających częstości występowania specyficznych zmienności anatomicznych. Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było scharakteryzowanie zmienności anatomicznych żył mózgu na podstawie radiologicznych badań obrazowych. W pierwszym etapie badania oceniliśmy anatomię żył głębokich mózgu na postawie badań angiografii tomografii komputerowej głowy (angio-TK). Przeanalizowaliśmy 250 badań ; angio- TK głowy dorosłych pacjentów diagnozowanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej CUMRiK Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie od czerwca 2017r. do czerwca 2018r. i oceniliśmy anatomię żyły wewnętrznej mózgu jej głównych dopływów, w tym żyły przegrody przezroczystej przedniej, żyły wzgórzowo-prążkowiowej górnej i żyły bocznej prostej (ang. lateral direct vein [LDV]). Zaproponowaliśmy także autorską klasyfikację dopływów żyły wewnętrznej mózgu ze szczególnym uwzględnieniem istotnych klinicznie wariantów anatomicznych. W kolejnym kroku, na bazie tej samej grupy badawczej, oceniliśmy naczynia żylne w okolicach szyszynki i ich połączenia wraz z określeniem najczęstszych wariantów anatomicznych, w szczególności żyły podstawnej i żyły potylicznej wewnętrznej. W ostatnim etapie badania skupiliśmy się na najczęstszych żylnych zmiennościach anatomicznych – rozwojowych anomaliach żylnych (ang. developmental venous anomaly [DVA]). W tym celu przeanalizowano 6948 badań rezonansu magnetycznego głowy pacjentów diagnozowanych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VOXEL w latach 2015-2019. Oceniliśmy częstość występowania rozwojowych anomalii żylnych w populacji polskiej, scharakteryzowaliśmy ich istotne klinicznie cechy anatomiczne oraz oceniliśmy częstość współwystępowania DVA z malformacjami jamistymi. W opisywanej pracy zaproponowano autorską klasyfikację wariantów ; dopływów żyły wewnętrznej mózgu. Klasyfikacja kliniczna zmienności anatomicznych żyły wewnętrznej mózgu na podstawie badań obrazowych nie została do tej pory opublikowana. Uzupełniono także istniejące klasyfikacje naczyń żylnych w okolicach szyszynki. Ponadto, po raz pierwszy oceniono częstość występowania rozwojowych anomalii żylnych w populacji polskiej. Dokładna wiedza na temat anatomii żył mózgu jest istotna przy planowaniu zabiegów neurochirurgicznych oraz z zakresu radiologii interwencyjnej i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych procedur i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia naczyń. Badania anatomiczne oparte na diagnostyce obrazowej dopełniają dane otrzymywane z badań anatomii klasycznej na zwłokach i zwiększają nasze poznanie ludzkiej anatomii.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Walocha, Jerzy

Date issued:

2023

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:5075

Call number:

ZB-140244

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 4, 2024

In our library since:

Apr 11, 2024

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/5076

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-140244 Jun 4, 2024
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information