Title:

Kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i zachowania prozdrowotne u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca

Author:

Pęksa, Jan Wojciech

Subject:

choroba niedokrwienna serca ; przewlekłe zespoły wieńcowe ; ryzyko sercowo-naczyniowe ; czynniki ryzyka ; prewencja sercowo-naczyniowa

Abstract:

Rozprawę stanowi cykl 3 oryginalnych prac powiązanych tematycznie. Praca 1. Porównano wyniki leczenia ambulatoryjnego prowadzonego przez kardiologów z terapią prowadzoną przez lekarzy pierwszego kontaktu (GP) u pacjentów po zawale serca. Wykonano przegląd systematyczny. Pacjenci prowadzeni zarówno przez kardiologa, jak i GP byli obciążeni mniejszym ryzykiem zgonu z wszystkich przyczyn w porównaniu z pacjentami konsultowanymi tylko przez kardiologa. Praca 2. Porównano realizację wytycznych ESC dotyczących prewencji nawrotów choroby wieńcowej (CAD) u pacjentów po hospitalizacji w 2011-2013 do 2016-2017. Przebadano 616 pacjentów z 2011-2013 i 388 z 2016-2017. Chorym z 2016-2017 częściej przepisywano leki kardiologiczne. Odsetek pacjentów ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi oraz ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu LDL był niższy u pacjentów z lat 2016-2017. Praca 3. Porównano charakterystykę pacjentów z CAD hospitalizowanych w latach 2013 do 2020, częstość wprowadzania do dokumentacji medycznej procedur podczas hospitalizacji i odsetki pacjentów, którym przepisano leki kardiologiczne przy wypisie. Do analizy włączono 142 pacjentów w 2013 i 103 w 2020. Pacjenci hospitalizowani w 2020 w porównaniu z 2013 mieli niższy poziom cholesterolu LDL, istotnie częściej przepisywano im przy wypisie preparaty NOAC, rywaroksaban w dawce naczyniowej, allopur ; ynol, ezetymib i tikagrelor.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date:

2023

Date issued:

2023

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-138842

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: