Title:

Analiza krzywych uczenia resekcji pierwotnych złośliwych i przerzutowych guzów wątroby w aspekcie bezpieczeństwa pacjenta

Author:

Banaś, Bartłomiej

Subject:

przerzuty do wątroby ; rak wątrobowokomórkowy ; rak wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych ; rak jajnika ; resekcja wątroby

Abstract:

Wstęp. Rak wątrobowokomórkowy (HCC), wewnątrzwątrobowy rak przewodów żółciowych (ICC) oraz przerzuty do wątroby wymagają leczenia chirurgicznego. Cel. Ocena krzywych uczenia się dla resekcji wątroby. Materiał i metody. Retrospektywna analiza resekcji wątroby przy użyciu skumulowanych wykresów kontrolnych sumy (CUSUM). Wyniki. Do analiz kwalifikowały się 362 przypadki: 82 (22,65%) z pierwotnymi nowotworami wątroby przypisano do kohorty 1, 158 (43,65%) z przerzutami do wątroby raka jelita grubego przydzielono do kohorty 2, a 122 (33,70%) kobiet z rakiem jajnika w stadium IIIC z towarzyszącym naciekiem wątroby lub bez niego do kohorty 3. porównywalny. Małe resekcje wątroby wykonywano szybciej i z mniejszym poziomem śródoperacyjnej utraty krwi z krótszymi pobytami pooperacyjnymi i mniejszą liczbą powikłań. Potrzeba było mniej procedur, aby uzyskać stabilizację i powtarzalność w czasie pracy i śródoperacyjnej utracie krwi w małych resekcjach wątroby w porównaniu z głównymi resekcjami wątroby. Resekcja wątroby klinem wykonywana w ramach chirurgii cytoredukcyjnej u kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika może być wykonywana bezpiecznie i wykonalnie przez ginekologów onkologów i nie zwiększa ryzyka powikłań chirurgicznych, ani istotnie nie wpływa na czas pracy, śródoperacyjną utratę krwi czy pooperacyjny pobyt w szpitalu.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Kołodziejczyk, Piotr

Date:

2022

Date issued:

2022

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-136291

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: