Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wpływ kokainy na metabolizm endogennych związków siarki u szczurów

Abstract:

Kokaina należy do najczęściej używanych i silnie uzależniających narkotyków. Większość dotychczasowych badań nad kokainą związana była z jej wpływem na centralny układ nerwowy, ale udokumentowano również wielonarządową toksyczność tego narkotyku. W niniejszej rozprawie po raz pierwszy zbadano wpływ kokainy na metabolizm związków tiolowych w narządach obwodowych. Celem przedstawianej pracy było zbadanie wpływu kokainy na tiolowy stan redoksowy, beztlenowy i tlenowy metabolizm cysteiny oraz stres oksydacyjny w wątrobie, nerkach i osoczu szczurów. W badaniach wykorzystano dwa modele podawania kokainy: model ostrego i chronicznego dootrzewnowego podania kokainy oraz model dożylnego samopodawania z podtrzymaniem nałogu oraz z odstawieniem narkotyku. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują na istotną rolę kokainy w generowaniu zmian w metabolizmie cysteiny. Wykazano, że kokaina przesuwa ten metabolizm w kierunku przemian beztlenowych, które prowadzą do nadprodukcji siarki sulfanowej i H2S. W przedstawionych badaniach wykazano także różny wpływ kokainy Zał. nr 1 do § 2 zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 roku na niektóre formy redoksowe tioli w grupie zwierząt otrzymujących narkotyk z własnej woli (aktywnie) oraz w grupie otrzymującej go biernie, co sugeruje iż ważnym elementem decydującym o wpływie kokainy jest aspekt motywacyjny. Wykazano także, że kokaina zmienia ; aktywność i ekspresję enzymów biorących udział w syntezie reaktywnych form siarki. Zmiany te są różne w zależności od tkanki i sposobu podania kokainy, co sugeruje, że tiolowa regulacja redoks pełni ważną rolę w farmakologicznym i motywacyjnym działaniu kokainy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

biochemia

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne

Promoter:

Lorenc-Koci, Elżbieta ; Iciek, Małgorzata

Date issued:

2022

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4939

Call number:

ZB-136387

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2024

In our library since:

Jan 27, 2023

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4940

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-136387 Mar 22, 2024
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information