Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Czynniki prognostyczne i ocena rokowania pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Abstract:

Celem pracy doktorskiej było poszukiwanie nowych czynników predykcyjnych, służących do oceny rokowania u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Pracę doktorską stanowi cykl 3 oryginalnych publikacji oraz pracy przeglądowej. Praca składa się z części prospektywnej oraz części retrospektywnej. W pracy przeglądowej przedstawiono aktualny stan wiedzy temat krążących biomarkerów pozawałowej przebudowy lewej komory serca. W części prospektywnej zbadano poziom wybranych biomarkerów w ostrej fazie zawału serca (MR-proADM, Notch-1, syndekan-4, mieloperoksydaza, białko s100, ST2, interleukina-6, dehydrogenaza mleczanowa, białko C-reaktywne). Analizowano związek między poziomem biomarkerów a przebudową lewej komory serca w okresie 6-miesięcznej obserwacji, ocenioną za pomocą echokardiografii z wykorzystaniem obrazowania 3D. Z powyższej analizy wynika, że obiecującymi markerami są LDH oraz MR-proADM. W części retrospektywnej zbadano rolę skali CHA2DS2-VASc w ocenie rokowania u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. W pracy wykazano wartość predykcyjną skali CHA2DS2-VASc oraz R2- CHA2DS2-VASc dla wystąpienia śmiertelności ogólnej i ponownego zawału serca. Kolejnym zagadnieniem w tej części pracy była analiza długości hospitalizacji i czynników wpływających na czas pobytu w szpitalu u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Wiek pacjenta, frakcja wyrzutowa lewej komory o ; raz obecność zawału serca z uniesieniem odcinka ST oraz wielonaczyniowej choroby wieńcowej były niezależnymi czynnikami predykcyjnymi hospitalizacji ≥ 8 dni.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Rakowski, Tomasz

Date issued:

2022

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4938

Call number:

ZB-136161

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 26, 2023

In our library since:

Jan 27, 2023

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4939

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-136161 Jul 26, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information