Title:

Wartość enterografii rezonansu magnetycznego i metod kliniczno-laboratoryjnych w monitorowaniu pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Author:

Herman, Roma Beata

Subject:

pediatria ; nieswoiste zapalenia jelit ; Choroba Leśniowskiego-Crohna ; obrazowanie rezonansu magnetycznego

Abstract:

Prawidłowa ocena zaawansowania choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC) u dzieci w momencie jej rozpoznania, a następnie odpowiedzi na leczenie jest kluczowa dla utrzymania remisji śluzówkowej i pełnościennej. Poszukuje się jak najmniej inwazyjnych metod oceny aktywności choroby, ponieważ częsta ocena aktywności za pomocą badań endoskopowych jest u pacjentów pediatrycznych trudna do realizacji i obarczona ryzykiem powikłań. Aby ocenić wartość metod kliniczno-laboratoryjnych oraz enterografii rezonansu magnetycznego w monitorowaniu dzieci z ChLC, przeprowadzono systematyczną analizę piśmiennictwa oraz zaprojektowano badanie obserwacyjne. Rozpoczęcie realizacji projektu było poprzedzone uzyskaniem zgody Komisji Bioetycznej. Do badania włączeni zostali pacjenci pediatryczni z rozpoznaną (na podstawie kryteriów Porto 2014) ChLC, leczeni w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia w Instytucie Pediatrii UJCM w Krakowie w latach 2015–2017. Następnie prowadzono 1,5-roczną systematyczną obserwację i kontrolę stanu pacjentów. Opublikowano cykl trzech publikacji. Przedstawione w nich wyniki dotyczące nowych i nieinwazyjnych metod oceny aktywności ChLC mogą przyczynić się do ułatwienia podejmowania decyzji klinicznych, zmniejszenia częstości wykonywania inwazyjnych procedur diagnostycznych u dzieci oraz pomóc w efektywnym monitorowaniu aktywności choroby.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Fyderek, Krzysztof ; Pieczarkowski, Stanisław

Date issued:

2022

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-136065

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: