Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wpływ migotania przedsionków na zmiany perfuzji w tylnym odcinku oka

Abstract:

Cel Celem pracy jest analiza wpływu migotania przedsionków (MP) na zmiany przepływu (perfuzji) krwi w tylnym odcinku oka u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo przy zastosowaniu nowej technologii angiografii OCT (optyczna koherentna tomografia dna oka), na materiale własnym i w świetle doniesień pojawiających się w literaturze. W pracy skoncentrowano się na obserwacji zmian perfuzji krwi w zależności od typu zastosowanego leku przeciwzakrzepowego. Metoda Do badania zrekrutowano 30 chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków w klasach NYHA I i II (klasyfikacja niewydolności serca wg New York Heart Association). Każdy chory miał wykonane badanie TTE. Następnie każdy chory miał wykonany szereg pomiarów centralnej części siatkówki oka, oceniających parametry perfuzji za pomocą aparatu AngioPlex OCT Cirrus 5000 firmy Zeiss z funkcją FastTracTM. Wyniki U chorych na migotanie przedsionków oraz z niewydolnością serca w klasach NYHA I i II gęstość naczyń obu oczu jest istotnie mniejsza niż u zdrowych (bez MP). U zdrowych osób gęstość naczyń jest istotnie większa niż u chorych biorących warfarynę, dabigatran iacenokumarol. Wyjątek stanowi rywaroksaban. Chorzy biorący 3 leki - warfarynę, acenokumarol, dabigatran mają istotnie niższy poziom gęstości naczyń niż zdrowi. Chorzy biorący rywaroksaban nie mają istotnie niższego poziomu gęstości naczyń niż zdrowi. Wnioski Chorzy z migot ; aniem przedsionków i niewydolnością serca w klasach NYHA I i II mają mniejszą gęstość naczyń powierzchownego splotu naczyń włosowatych w porównaniu do grupy kontrolnej bez migotania przedsionków. Rywaroksaban, nowy lek przeciwzakrzepowy, ma pozytywny wpływ na stan naczyń powierzchownego splotu naczyniowego siatkówki oka (redukcja uszkodzenia naczyń krwionośnych) u osób z migotaniem przedsionków. Jaki jest dokładny mechanizm tego pozytywnego wpływu, wyjaśniają dalsze prace oraz opracowania naukowe.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Schlegel-Zawadzka, Małgorzata ; Chaniecki, Piotr

Date issued:

2022

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4922

Call number:

ZB-136389

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Oct 3, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4923

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-136389 Oct 3, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information