Title:

PH-metria przełyku u chorych z zapaleniem refluksowym przełyku oraz metaplazją Barretta

Author:

Cibor, Dorota

Subject:

choroba refluksowa przełyku ; przełyk Barretta ; zakażenie Helicobacter pylori ; zapalenie przełyku refluksowe

Abstract:

Celem pracy było określenie czynników wpływających na powstanie zapalenia przełyku i metaplazji Barretta oraz ocena współzależności pomiędzy nasileniem objawów, stopniem zmian zapalnych przełyku, a parametrami 24 godzinnego badania pH-metrycznego. Badaniem objęto 60 chorych z zapaleniem przełyku. Grupę kontrolną stanowiło 40 osób z zaburzeniem refluksowym. Obecność zapalenia przełyku stwierdzono u 31,2% chorych, w tym zapaleniem I° u 16,7%, II° u 8,3%, III° u 1,0%, a metaplazję Barretta u 5,2% osób. U chorych z zapaleniem refluksowym obserwowano częstsze występowanie przepukliny rozworu przełykowego, a stopień nasilenia zmian zapalnych korelował z ilością długotrwałych epizodów refluksowych oraz czasem oczyszczania przełykowego. Osoby z metaplazją Barretta były istotnie starsze, cechował je wyższy wskaźnik BMI, brak infekcji Helicobacter pylori oraz większe narażenie przełyku na działanie kwasu. Częstsze występowanie długich refluksów wiązało się z obecnością silniejszych dolegliwości.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Mach, Tomasz

Date:

2001

Date issued:

2001

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-93342

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: