Title:

Mikroalbuminuria w udarze niedokrwiennym mózgu

Author:

Turaj, Wojciech

Subject:

mikroalbuminuria ; udar niedokrwienny mózgu

Abstract:

Celem pracy było określenie częstości występowania mikroalbuminurii (MA) w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu w porównaniu z osobami z udarem w wywiadzie i z grupą kontrolną, ocena związku MA ze stanem klinicznym chorych oraz ze wskaźnikami reakcji stresowej i zapalnej w ostrym okresie udaru, a także określenie wartości prognostycznej MA w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 60 chorych z pierwszym w życiu udarem niedokrwiennym, 67 osób po przebytym udarze oraz 30-osobowa grupa kontrolna. Dobowe wydalanie albumin z moczem badano immunonefelometrycznie w dobie 2 od udaru. Stwierdzono częstsze występowanie MA u chorych w ostrym okresie udaru, w porównaniu z osobami, które przebyły udar mózgu i z grupą kontrolną (odpowiednio 46,7%; 14,9% i 16,7%). Chorzy z MA w ostrym okresie udaru mieli większy deficyt neurologiczny, częściej występowały u nich zaburzenia przytomności, większa była również w tej grupie śmiertelność (21% vs. 3% po 30 dniach; 39% vs. 6% po 90 dniach i 50 vs. 9% po roku). Albuminuria korelowała z temperaturą ciała i z wydalaniem adrenaliny z moczem. MA okazała się niezależnym czynnikiem rokowniczym śmiertelności w okresie roku po udarze mózgu.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Szczudlik, Andrzej

Date:

2001

Date issued:

2001

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-91422

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: