Title:

Genetyczna ekspresja syntazy leukotrienu C4 w eozynofilach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową

Author:

Bazan-Socha, Stanisława

Subject:

astma aspirynowa ; astma oskrzelowa

Abstract:

Eozynofilom przypisuje się ważną rolę w patogenezie astmy oskrzelowej. Ich liczba w krwi i popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych chorych na astmę jest podwyższona. Szczególnym typem astmy jest astma z nadwrażliwością na aspirynę. U około 10% dorosłych astmatyków po zażyciu niesterydowych leków przeciwzapalnych blokujących cyklooksygenazę dochodzi do nasilonego ataku astmy, któremu towarzyszy kilkakrotny wzrost produkcji leukotrienów cysteinylowych. Kluczowym enzymem w produkcji leukotrienów cysteinylowych jest syntaza leukotrienu C4(LTC4S). W skrawkach oskrzelowych astmatyków aspirynowych wykazano wyższą ekspresję tego enzymu, niż u pozostałych chorych i w zdrowej grupie kontrolnej. Ponadto w naszej Katedrze znaleziono w regionie promotorowym LTC4S (w pozycji -444) polimorfizm, polegający na transwersji nukleotydu A na C, który jest dwukrotnie częstszy w fenotypie astmy z nadwrażliwością na aspirynę. Polimorfizm ten występuje w regionie promotorowym i może mieć związek z wyższą ekspresję tego enzymu oraz nadprodukcją leukotrienów cysteinowych. Celem pracy było: 1) określenie genetycznej ekspresji mRNA syntazy leukotrienu C4 w oezynofilach osób chorych na astmę; 2) określenie ewentualnego związku pomiędzy ekspresją LTC4 w oezynofilach, a obecnością wariantu C -444 regiony promotorowego LTC4S. Eozynofile izolowano z krwi obwodowej metodą negatywnej immunomagnetycznej separacji. ; następnie inkubowano je przez 18 godzin i stymulowano IL-5 estrem forbolu, kwasem acetylosalicylowym i jonoforem wapnia. Z komórek izolowano całkowite komórkowe RNA i oznaczano genetyczną ekspresję mRNA LTC4S metodą kompetycyjnej reakcji RT-PCR. Zbierano również media komórkowe i oznaczono w nich poziom leukotrienu C4.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pulmonologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Szczeklik, Andrzej

Date:

2000

Date issued:

2000

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-91679

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: