Title:

Polimorfizm podjednostki beta3 białka G (C825T) u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - badania rodzin

Author:

Olszanecka, Agnieszka

Subject:

genetyka ; nadciśnienie tętnicze pierwotne

Abstract:

Celem pracy była ocena związku pomiędzy polimorfizmem genu podjednostki β3 białka G (C825T) a ciśnieniem tętniczym krwi, strukturą i funkcją lewej komory serca oraz naczyń. Badaniem objęto 86 rodzin - 142 rodziców (wiek 50.5 +- 5.0) i 184 potomków (wiek 22.9 +- 3.2 lat). U każdej osoby wykonano 24-h monitorowanie ciśnienia, badanie echokardiograficzne, ultrasonografię tętnic szyjnych i ocenę podatności naczyń oraz badania genetyczne. Częstość genotypów (CC 42.3%, CT 50.9%, TT 6.8%) w badanej grupie była zgodna z przewidywaną wg prawa Hardy-Weinberga. W pokoleniu rodziców - wartości dobowego, dziennego i nocnego skurczowego CTH były 5-6 mmHg wyższe u homozygot TT w porównaniu do nosicieli allelu C. Podobnie, w pokoleniu starszym obserwowano u homozygot TT wyższe wartości wskaźnika masy lewej komory serca (122.0 +- 30.5 vs 104.3 +- 20.6 g/m2) oraz obniżenie podatności naczyń. W grupie homozygot TT, zarówno w pokoleniu rodziców (-7.5 cm/s, p+0.01), jak i potomków (-6.4 cm/s, p=0.03), obserwowano redukcję prędkości fali E wczesnego napełniania lewej komory i w konsekwencji obniżenie wskaźnika E/A. Wpływ polimorfizmu GNB3 na ciśnienie tętnicze oraz strukturę lewej komory jest istotny tylko w starszej grupie wiekowej. W całej grupie stwierdzono natomiast silny związek badanego polimorfizmu z funkcją rozkurczową lewej komory serca.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kawecka-Jaszcz, Kalina

Date:

2003

Date issued:

2003

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-96446

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: