Title:

Stężenie homocysteiny a wybrane wskaźniki rozwoju miażdżycy oraz odległa chorobowość i śmiertelność u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami

Author:

Chmiel, Grzegorz

Subject:

homocysteina ; miażdżyca ; hemodializa ; śmiertelność ; chorobowość

Abstract:

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów i hospitalizacji wśród chorych hemodializowanych. Wysokie stężenie homocysteiny w surowicy krwi tych chorych uważane było dotychczas za niezależny czynnik miażdżycorodny. Celem niniejszej pracy było określenie zachowania się stężenia homocysteiny u chorych hemodializowanych w zależności od stopnia suplementacji kwasem foliowym, ocena wpływu długotrwałego leczenia rHuEPO i kwasem foliowym na zachowanie się wybranych wskaźników rozwoju miażdżycy u tych chorych oraz ocena wpływu podwyższonego stężenia homocysteiny w badanej grupie chorych na śmiertelność oraz chorobowość w okresie suplementacji kwasem foliowym i w okresie ośmiu lat po jej zakończeniu. Badaniami objęto 100 chorych (48 mężczyzn i 52 kobiety) w wieku od 21 do 80 lat z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami przez okres od 2 do 278 miesięcy. Po przeprowadzonej analizie korelacji czynników miażycorodnych wysunięto wnioski, iż suplementacja kwasem foliowym wpływa istotnie na obniżenie się stężenia homocysteiny w surowicy krwi tych chorych, a jego obniżenie się dodatnio koreluje z suplementacyjną dawką kwasu foliowego i jego stężeniem w surowicy krwi. Z pośród badanych wskaźników rozwoju miażdżycy długotrwałe leczenie erytropoetyną i suplementacja kwasem foliowym prowadzą do obniżenia się stężenia miażdżycorodnej lipoproteiny A [Lp(a)]. Stężenie ; homocysteiny we krwi chorych hemodializowanych pozostaje bez wpływu na chorobowość i śmiertelność dorosłych chorych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sułowicz, Władysław

Date:

2011

Date issued:

2011

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-115304

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: