Title:

Leczenie bólu w kulturze europejskiej w kontekście kształtujących się postaw bioetycznych lekarzy i pacjentów : zarys historyczny

Author:

Grabowska, Barbara

Subject:

ból ; leczenie ; historia

Abstract:

Hipotezą badawczą niniejszej rozprawy jest stwierdzenie, że ból towarzyszy nierozerwalnie każdemu człowiekowi i bez względu na istniejący stan wiedzy nie jest możliwe całkowite jego wyeliminowanie. Głównym celem pracy jest ukazanie różnych postaw bioetycznych lekarzy i pacjentów i wiążących się z nimi metod leczenia bólu na przestrzeni dziejów w odniesieniu do możliwości i ograniczeń wynikających z wiedzy panującej w danej epoce. Analizę sposobów leczenia bólu na przestrzeni dziejów Europy opracowano z wykorzystaniem prostych metod statystyki wnioskowania (inferential statistics). Pokazano, że opium jako jedyny środek farmakologiczny, jest znany i stosowany od zarania ludzkości i niezależnie od zmieniających się przekonań filozoficznych czy religijnych, medycznie nie stracił swojej aktualności, a równolegle z prowadzeniem terapii farmakologicznej od prawieków stosowano także różnego rodzaju metody niefarmakologiczne, do których odwołuje się także współczesna medycyna akademicka. Studiami objęto kraje europejskie wnoszące niewątpliwy wkład w rozwój medycyny tj Grecję, Rzym, Anglię, Francję, Niemcy. Podjęto próbę odniesienia stanu ówczesnej medycyny w zakresie walki z bólem do warunków w Polsce Ponadto w pracy przedstawiono temat sedacji paliatywnej, stwarzającej niejednokrotnie dylematy moralne w aspekcie leczenia bólu pacjentów będących w stanie terminalnym. Podjęto próbę o ; ceny statystycznej liczby pacjentów poddawanych sedacji paliatywnej w leczeniu bólu w Oddziałach Paliatywnych i Hospicjach w Polsce. Pokazano, że sedacja paliatywna także w walce z bólem staje się bardzo trafną odpowiedzią medycyny na społeczne oczekiwania tak pacjentów jak i leczących ich lekarzy. Analizy przeprowadzono wykorzystując materiały źródłowe oraz opracowania europejskich tekstów medycznych dostępnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w zbiorach Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. a także informacje dostępne w medycznych czasopismach naukowych historycznych i bieżących oraz w oparciu o wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w 45 ośrodkach opieki paliatywnej w Polsce.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

historia medycyny

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Wichrowski, Marek

Date:

2011

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-115305

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: