Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Analiza wybranych czynników wpływających na głos śpiewaka operowego

Abstract:

Cele badania: Przedstawiono prace mające na celu zbadanie zależności między długością fałdów głosowych i typem głosu klasycznego wśród profesjonalnych śpiewaków operowych. W artykule podjęto próbę oceny, czy poszczególne cechy, takie jak wzrost i wskaźnik masy ciała, są związane z długością fałdów głosowych (VFL) i zakresem głosu. W badaniu porównano VFL i typ głosu poprzez ocenę obrazowania tomografii komputerowej szyi profesjonalnych śpiewaków operowych uzyskanych w latach 2009–2015. Zakres wokalny mierzono po procedurze skanowania przez patologa języka mowy. Wyniki wykorzystano do porównania VFL z zakresem wokalnym, typem głosu i indywidualnymi cechami każdego piosenkarza. Celem innej części badania była ocena najważniejszych zmian morfologicznych i środków akustycznych dla procesu starzenia się głosu profesjonalnego śpiewaka operowego. Wreszcie badania miały na celu oszacowanie częstości występowania i charakterystycznych objawów zmęczenia głosu u profesjonalnych śpiewaków operowych. Materiał i metody. W pierwszej części badania: grupa składała się z 93 śpiewaków operowych (kobiety: 31 sopranów, 15 mezzosopranów i 5 kontraltów; mężczyźni: 17 tenorów, 16 barytonów, 6 basów i 3 kontratenorów). Różne wartości, takie jak VFL, zakres wokalny i indywidualne cechy (wzrost, waga, wskaźnik masy ciała) były analizowane statystycznie. W drugiej części badania wzięło udział 58 zdrowyc ; h profesjonalnych śpiewaków operowych, którzy zostali porównani z 42 młodymi śpiewakami operowymi z grupy kontrolnej. Wszyscy uczestnicy przeszli protokół oceny głosu: egzamin specjalisty laryngologicznego i ocenę logopedy. Uzyskano parametry akustyczne i subiektywne obserwacje, a następnie przeanalizowano. Trzecia część: w grupie 250 profesjonalnych śpiewaków operowych, którzy byli badani w klinice Clarós w ciągu 10 lat, zgłoszono i oceniono pięćdziesiąt pięć przypadków zmęczenia głosowego. Wśród badanych było 21 mężczyzn i 34 kobiety. Średni wiek uczestników wynosił 46,78 lat (zakres 19-72 lata, odchylenie standardowe: 12,18 roku). Reprezentacja klasycznych typów głosu wynosiła: 14 tenorów, 5 barytonów, 2 basy, 22 soprany, 10 mezzosopranów, 2 kontralty. Wyniki. W badaniu pomiarów fałdów głosowych (VFL): stwierdzono kilka istotnych różnic i korelacji. VFL był zróżnicowany między klasycznymi typami głosu. VFL na sopranu, mezzosopranu i basu znacząco różnił się od każdego innego rodzaju głosu. Wykazano, że zakres wokalny ma ujemną korelację z wartością VFL, która odzwierciedla najwęższy zakres wokalny wśród głosów basowych. Analiza potwierdziła liniową korelację między VFL a indywidualnymi cechami ciała, takimi jak wzrost i wskaźnik masy ciała. Głównym wnioskiem z badań nad zmianami starzenia głosu śpiewaków były: poziom częstotliwości podstawowej (F0) był wyraźnie zmniejszon ; y w przypadku starszych śpiewaczek, ale F0 u starszych śpiewaków płci męskiej miał stabilny poziom w porównaniu z młodszymi śpiewakami. Stwierdzono, że starsi śpiewacy nie mają zasadniczo odmiennych wartości jitter niż młodsi. Maksymalny czas fonacji (MPT) był dłuższy w grupie starszych kobiet w porównaniu z młodszymi śpiewaczkami, ale nie stosunkowo różny w grupie mężczyzn. Wartość shimmer nie przedstawia zmian związanych z wiekiem. Zmiany morfologiczne wydają się korelować z wiekiem badanych. Ostatnią częścią badania była ocena częstości występowania zmęczenia wokalnego w okresie 10 lat dla grupy śpiewaków i wynosiła 22%. Trzy najczęstsze objawy obserwowane w grupie badanej to: ból mięśni (87,27%), zmęczenie mięśni (76,36%) i rozlany ostry ból szyi (70,37%). Analiza statystyczna wykazała znaczenie tylko dla relacji między śpiewaczkami operowymi a występowaniem objawów, takich jak drżenie głosu i ból mięśni. Wszystkie inne objawy nie były statystycznie związane z płcią. Wbrew oczekiwaniom stosowanie leków przeciwzapalnych było statystycznie związane z dłuższym czasem trwania objawów. Wnioski: Długość fałdów głosowych różni się w porównywanych grupach głosów klasycznych. W grupie pacjentów włączonych do badania wraz ze wzrostem długości fałdów głosowych maleje zakres głosu. Najbardziej charakterystyczną zmianą związaną z wiekiem w badanej grupie było obniżenie częstotliwości ; podstawowej w grupie starszych wokalistek operowych i stabilny jej poziom u starszych śpiewaków. Stwierdzono, że starsi śpiewacy nie mają zasadniczo odmiennych wartości „jitter” niż młodsi. Średni czas fonacji (MPT) był dłuższy w starszej grupie żeńskiej w porównaniu do młodszych śpiewaków, ale nie różnił się znacząco w grupie mężczyzn. Częstość występowania zmęczenia głosowego u śpiewaków i profesjonalnych użytkowników głosu jest niedoszacowana, ale należy do jednych z trudniejszych zagadnień w praktyce zajmującej się głosem. Najczęstszymi objawami zmęczenia głosowego u profesjonalnych śpiewaków operowych z badanej grupy były zmęczenie mięśni, rozlany ostry ból na szyi oraz ból mięśni szyi. Nie udowodniono skuteczności zastosowania leków przeciwzapalnych w badanej grupie pacjentów z zmęczeniem głosu.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

otorynolaryngologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Składzień, Jacek

Date issued:

2019

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4694

Call number:

ZB-132334

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Feb 20, 2023

In our library since:

May 23, 2022

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4695

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-132334 Feb 20, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information