Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Okołooperacyjne powikłania sercowo-naczyniowe – rola zaburzeń hemostazy w patogenezie okołooperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego (MINS) i częstość występowania zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych po zabiegu angiochirurgicznym

Abstract:

Okołooperacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego po zabiegu pozasercowym (MINS) jest najczęstszym powikłaniem po zabiegu niekardiochirurgicznym i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zgonu po zabiegu. Do badania włączono 475 pacjentów, u których oceniono częstość MINS. U pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu naczyniowego oznaczono stężenie TnT w kilku punktach czasowych. Kryteria MINS spełniło 47 pacjentów (9,9%). Następnie dobrano grupę kontrolną z 84 chorych bez MINS. W grupie badawczej oznaczono markery nadmiernej aktywacji krzepnięcia i fibrynolizy oraz stanu zapalnego. Następnie w podgrupie 164 pacjentów oceniono częstość występowania MINS oraz zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (DVT) i ich wpływ na rokowanie po roku od zabiegu. MINS zdiagnozowano u 47 pacjentów (47/475; 9,9%). Przedoperacyjne stężenie i aktywność vWF, aktywność czynnika VIII, stężenie fibrynogenu, oraz stężenie PAP i D-dimerów, ale nie antytrombiny i tPA, były wyższe u chorych z MINS. Następnie porównano częstość występowania MINS i DVT w podgrupie 164 pacjentów. W analizowanej grupie stwierdzono 39 przypadków MINS (39/164, 23,8%) oraz 4 przypadki DVT (4/164, 2,4%). Śmiertelność w grupie pacjentów z MINS była znacznie wyższa (MINS vs nie-MINS; 23,1% vs 7,2%). Nie obserwowano zgonów pacjentów z DVT. MINS jest istotnym, częstszym niż DVT powikłaniem po operacji naczyniowej i wiąże się z wyż ; szą śmiertelnością. Patogeneza MINS pozostaje nieznana, jednak podwyższony przedoperacyjny poziom markerów aktywacji układu krzepnięcia i fibrynolizy wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia MINS po zabiegu.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Szczeklik, Wojciech

Date issued:

2020

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4674

Call number:

ZB-133507

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Feb 2, 2023

In our library since:

May 23, 2022

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4675

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-133507 Feb 2, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information