Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Synteza i właściwości nowych ligandów wielofunkcyjnych hamujących cholinoesterazy i β-sekretazę o potencjalnym zastosowaniu w chorobie Alzheimera

Abstract:

Nadrzędnym założeniem niniejszej rozprawy było poszukiwanie nowych związków wielofunkcyjnych hamujących enzymy: cholinoesterazy i β-sekretazę oraz procesy: agregację β-amyloidu i białka tau. Projektowanie nowych struktur oparto na trójelementowej budowie cząsteczek, składających się z farmakoforów odpowiedzialnych za oddziaływanie z wybranymi celami biologicznymi. Jako pierwszy z nich wybrano benzylaminę, powtarzającą się wśród licznych inhibitorów cholinoesteraz, β-sekretazy i agregacji β-amyloidu. W środkowej części cząsteczki zastosowano dwa alternatywne rdzenie odpowiedzialne za interakcje z diadą katalityczną β-sekretazy: heterocykliczne diaminy oraz 2-hydroksyalkiloaminę. Jako trzeci fragment wybrano ftalimid i sacharynę lub w innym wariancie grupę amin wyselekcjonowaną w wyniku wirtualnego przesiewu. Zaprojektowane związki otrzymano, a następnie zbadano ich aktywność biologiczną w testach in vitro. Wyniki potwierdziły ich zróżnicowaną aktywność wobec wybranych celów biologicznych, pozwoliły na przeprowadzenie analizy zależności pomiędzy strukturą i aktywnością. Jako strukturę wiodącą wybrano związek 98, który jest selektywnym inhibitorem butyrylocholinoesterazy (eqBuChE IC50 = 2.92 μM, hBuChE IC50 = 5.74 μM) względem acetylocholinoesterazy. Oprócz tego hamuje także β-sekretazę (IC50 = 41.60 μM) oraz procesy agregacji β-amyloidu (IC50 = 3.09 μM) i białka tau (53.8% w 10 ; μM).

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmacja

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Malawska, Barbara ; Więckowska, Anna

Date issued:

2018

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4652

Call number:

ZB-128496

Language:

eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2023

In our library since:

May 9, 2022

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4653

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-128496 Jun 26, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information