Title:

Zaburzenia emocjonalne po udarze mózgu : ocena częstości występowania, wpływ majaczenia : związek depresji poudarowej z poziomem białka C- reaktywnego i jej wpływ na rokowanie

Author:

Kowalska, Katarzyna Olga

Subject:

udar mózgu ; zaburzenia emocjonalne ; depresja po udarowa ; białko C-reaktywne

Abstract:

Zaburzenia emocjonalne są częstym następstwem udaru mózgu. Mogą pojawić się już w ostrej fazie choroby lub w ciągu kolejnych miesięcy. Celem pracy jest określenie częstości występowania zaburzeń emocjonalnych (depresji, lęku, apatii, agresji) u pacjentów po udarze mózgu, a także sprawdzenie związku pomiędzy wystąpieniem delirium w ostrej fazie udaru a depresją, lękiem apatią i agresją poudarową. Oceniony zostanie również wpływ depresji poudarowej na zmiany w funkcjonowaniu (ocena poziomu niepełnosprawności) i śmiertelność po 3 i 12 miesiącach od udaru. Ponadto zostanie zbadany związek między stężeniem białka c-reaktywnego we krwi a wystąpieniem objawów depresyjnych po udarze niedokrwiennym u hospitalizowanych pacjentów i 3 miesiące po udarze. Do badania włączono grupę kolejnych 750 osób z rozpoznaniem udaru(niedokrwiennego/krwotocznego) lub TIA, przyjmowanych na oddział udarowy Kliniki Neurologii UJ CM w Krakowie. Uzyskane rezultaty wskazują, że zaburzenia emocjonalne są częstym następstwem udaru mózgu. Depresja poudarowa utrzymuje się u ponad połowy pacjentów aż do 12 miesięcy po udarze, a majaczenie stanowi niezależny czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia zaburzeń emocjonalnych po udarze. Ponad to wystąpienie depresji poudarowej istotnie zwiększa ryzyko niepełnosprawności i śmierci po 3 i 12 miesiącach od udaru, a wyższy poziom białka C-reaktywnego (CRP) jest związany z wcz ; esnym wystąpieniem objawów depresyjnych po udarze.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Klimkowicz-Mrowiec, Aleksandra

Date:

2021

Date issued:

2020

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-134002

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: