Title:

Badanie mechanizmów rozwoju niewydolności mięśnia sercowego u myszy Tgαq*44

Author:

Berkowicz, Piotr

Subject:

niewydolność serca ; starzenie się serca ; mysz Tgαq*44 ; transkryptomika

Abstract:

Istnieje pilna potrzeba jednoczesnego zrozumienia mechanizmów leżących u podłoża procesu starzenia się serca i rozwoju niewydolności serca (NS) w celu opracowania nowych strategii terapeutycznych patofizjologii serca. Celem pracy było opisanie mechanizmów starzenia się serca w toku rozwoju NS myszy Tgαq*44 oraz opisanie wzajemnych zależności między procesem starzenia się serca, a rozwojem NS. Mechanizmy te zbadano na poziomie funkcjonalnym, morfologicznym, hormonalnym, transkryptomicznym. Przedwczesny proces starzenia się serc myszy Tgαq*44 charakteryzował się upośledzeniem funkcji rozkurczowej serca, u którego podłoża mógł leżeć intensywny proces włóknienia, przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej oraz zmiany w mikrokrążeniu wieńcowym. NS spowodowała silniejsze zmiany w transkryptomach serc myszy Tgαq*44 niż proces starzenia w transkryptomach serc myszy kontrolnych FVB. NS przyspieszyła proces starzenia się serca myszy Tgαq*44, widocznego na podstawie zmienionej ekspresji genów i uruchomionych procesów biologicznych związanych z procesem starzenia od wczesnego do końcowego etapu NS. Na wczesnym etapie NS u myszy Tgαq*44 występują elementy patofizjologii niewydolności mięśnia sercowego, które mogą być związane z przedwczesnym uruchomieniem procesów starzenia się serca u myszy Tgαq*44, bowiem występują również u starzejących się myszy FVB.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Chłopicki, Stefan

Date:

2022

Date issued:

2021

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-134799

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: