Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Mechanizmy dysfunkcji śródbłonka naczyniowego indukowanej chemioterapią neoadjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego

Abstract:

Głównym celem proponowanego projektu było ustalenie mechanizmu działania chemioterapii (docetaksel, cyklofosfamid, doksorubicyna) na funkcję śródbłonka naczyniowego u pacjentek poddanych chemioterapii neoadjuwantowej raka gruczołu sutkowego. Pacjentki po NACT miały znacznie upośledzoną funkcję naczyń krwionośnych zależną od śródbłonka naczyniowego, w porównaniu do pacjentek bez NACT, która uległa poprawieniu w obecności N-acetylocysteiny. Uzyskano podwyższony poziom O2-, H2O2 oraz aktywności NADPH w naczyniach krwionośnych pochodzących od pacjentek po NACT. NOX2, NOX4, CAT, SOD1 oraz SOD2 wykazywały wzrost w naczyniach pacjentek leczonych NACT. Podwyższony poziom ekspresji NOX4 był determinowany obniżoną ilością zmetylowanych par CpG w obrębie promotora. NACT indukowała aktywność PKCɑ oraz fosforylację T495 eNOS. Docetaksel powodował upośledzenie funkcji śródbłonka oraz indukował w naczyniach: CYBB, CAT, NOX4, SOD1 oraz SOD2 w porównaniu do kontroli. Fosforylacja T495 eNOS indukowana przez docetaksel została zahamowana przez inhibitor ROCK a nie inhibitor PKCɑ w warunkach in vitro. Docetaksel upośledzał funkcję śródbłonka u myszy kontrolnych. Aorty myszy kontrolnych pod wpływem działania docetakselu produkowały znacząco więcej O2- oraz H2O2 w porównaniu do myszy nastrzykiwanych placebo. NACT powodowała upośledzenie funkcji naczyń krwionośnych poprzez wzrost poziomu reaktywnyc ; h form tlenowych w naczyniach krwionośnych u pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego. Docetaksel, jako składnik NACT jest odpowiedzialny za upośledzenie funkcji śródbłonka naczyniowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Guzik, Tomasz

Date issued:

2019

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4587

Call number:

ZB-132290

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Apr 8, 2024

In our library since:

Mar 30, 2022

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4588

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-132290 Apr 8, 2024
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information