Title:

Rola stylów przywiązania w regulacji emocji u osób z padaczką

Author:

Bazarnik, Anna Barbara

Subject:

padaczka ; przywiązanie ; regulacja emocji ; depresja i lęk ; aktywność elektrodermalna

Abstract:

Objawy psychopatologiczne u osób z padaczką często nie są odpowiednio wcześnie rozpoznawane ani leczone. Dlatego badanie miało dwa cele ogólne. Po pierwsze, porównanie osób z padaczką, w tym z dobrze kontrolowaną i lekooporną oraz grupy kontrolnej w zakresie zmiennych psychologicznych i psychofizjologicznych. Po drugie, zbadanie, jakie związki występują pomiędzy mierzonymi zmiennymi. Wykorzystano standaryzowane kwestionariusze psychologiczne oraz urządzenie MindLAB Set do pomiaru aktywności elektrodermalnej. Zbadano 117 dorosłych osób z padaczką, w tym 48 z padaczką lekooporną oraz 97 osób z grupy kontrolnej. Chorzy uzyskali wyższe wyniki niż grupa kontrolna w zakresie: pozabezpiecznych stylów przywiązania, objawów depresyjnych, lęku, pobudzenia napięciowego, niedojrzałych i neurotycznych mechanizmów obronnych, aleksytymii i kontroli emocji. U chorych odnotowano niższe wyniki w zakresie funkcji poznawczych, tonu hedonistycznego, pobudzenia energetycznego oraz zmiany aktywności elektrodermalnej, w porównaniu z grupą kontrolną. Osoby z padaczką lekooporną uzyskały wyższe wyniki w zakresie lęku i aleksytymii niż osoby z dobrze kontrolowanymi napadami. Istotne związki stylów przywiązania z nastrojem, objawami depresyjnymi, lękiem i regulacją emocji moderowane były przez płeć i wiek. Style przywiązania w modelu z uwzględnieniem roli mediatorów wyjaśniały niemal dwukrotnie więks ; zy zakres wariancji objawów depresyjnych, lęku, złości, tonu hedonistycznego, pobudzenia napięciowego i energetycznego niż w modelu nieuwzględniającym mediującej roli regulacji emocji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Klimkowicz-Mrowiec, Aleksandra

Date:

2022

Date issued:

2021

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-134873

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: