Title:

Zastosowanie modyfikowanych technik fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) i barwienia Grama jako testów skriningowych w diagnostyce sepsy

Author:

Źródłowski, Tomasz

Subject:

sepsa ; bakteriemia ; FISH ; barwienie Grama ; diagnostyka

Abstract:

Sepsa to „zagrażająca życiu dysfunkcja narządowa spowodowana zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie”. Łączna liczba zachorowań na sepsę na świecie jest trudna do ustalenia z powodu niedoskonałego raportowania. Szacuje się, że częstość występowania sepsy na świecie wynosi 31 milionów przypadków rocznie (437 na 100 000), a śmiertelność z nią związaną na około 5 milionów rocznie. Diagnostyka mikrobiologiczna bakteriemii opiera się na hodowli krwi. Jej zaletą jest prostota i niski koszt, zaś wadą czasochłonność oraz niska czułość. Dodatnie wyniki stwierdza się w 15-61% przypadków. Czas włączenia skutecznej antybiotykoterapii ma bezpośrednie przełożenie na szansę przeżycia. Metody molekularne oparte o analizę materiału genetycznego są kosztowne i dostępne tylko w niektórych ośrodkach badawczych. W ramach pracy doktorskiej podjęta została próba zwiększenia wykrywalności bakterii we krwi za pomocą skriningowych metod barwienia Grama i Fluorescencyjnej Hybrydyzacji in Situ (FISH). Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność obu metod w badaniu próbek krwi pełnej - istotnie wyższe odsetki wyników pozytywnych w stosunku do hodowli krwi. Ponadto, umożliwiły wykrycie bakterii w ujemnych próbkach po hodowli, a także w próbkach krwi od zdrowych wolontariuszy, co może potwierdzać dotychczasowe doniesienia o występowaniu stałej ‘fizjologicznej’ bakteriemii.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Gosiewski, Tomasz ; Ziętkiewicz, Mirosław

Date:

2020

Date issued:

2020

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-132571

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: