Title:

Występowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych u pacjentów leczonych z powodu depresji

Author:

Skalski, Michał

Subject:

LUTS ; depresja ; OAB ; zaburzenia snu ; współchorobowość

Abstract:

Do badania przekrojowego włączyliśmy 102 pacjentów w wieku 20-67 lat leczonych z powodu depresji. Wszyscy uczestnicy badania spełniali kryteria DSM-5 oraz ICD-10 rozpoznania zaburzeń depresyjnych. Objawy depresyjne ocenialiśmy na pomocą skal HDRS oraz QIDS-SR. LUTS były oceniane za pomocą skali IPSS. Związana ze zdrowiem jakość życia badanych była oceniana za pomocą kwestionariusza GHQ-30. Jakość snu ocenialiśmy za pomocą kwestionariusza HSDQ. Ze względu na opublikowane badania łączące występowanie zespółu pęcherza nadreaktywnego (OAB) z zaburzeniami snu i depresją, zbadaliśmy objawy OAB oraz związaną z OAB jakość życia za pomocą skal ICIQ-OAB oraz ICIQ-OABqol. W wynikach badań stwierdzono korelację pomiędzy nasileniem depresji w skali QIDS-SR a nasileniem LUTS ocenianych za pomocą skali IPSS dla całej badanej grupy. U kobiet całkowity wynik punktowy w IPSS korelował z wynikiem punktowym w skalach QIDS-SR oraz GHQ-30. W badaniu wykazano statystycznie istotną korelację między nykturią a jakością snu. Objawy OAB były bardziej nasilone w grupie badanych kobiet niż u mężczyzn. W całej badanej grupie nasilenie objawów OAB korelowało z nasileniem objawów depresyjnych. LUTS miały negatywny wpływ na jakość życia u pacjentów z depresją. Ze względu na ograniczenia niniejszego badania do poznania szczegółów badanych zależności konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria ; urologia

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Dudek, Dominika

Date:

2020

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-132293

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: