Title:

Odo Bujwid (1857-1942) the scientist : analysis of the scientific achievements

Author:

Wasiewicz, Barbara

Subject:

history of medicine ; microbiology ; hygiene ; Odo Bujwid ; infectious diseases

Abstract:

Odo Bujwid (1857-1942) jest określany zaszczytnym mianem ojca mikrobiologii polskiej. Jest on postacią powszechnie znaną i w polskiej literaturze znajduje się szereg publikacji poświęconych jego osobie. Do tej pory jednak nie powstała praca, która w swej treści obejmowałaby całokształt dorobku naukowego uczonego. Celem mojej pracy jest wykazanie, iż działalność naukowa Odona Bujwida przyczyniła się do rozwoju mikrobiologii lekarskiej i higieny na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Metodą badawczą przyjętą w niniejszej pracy jest kwerenda źródłowa oraz analiza źródeł w odniesieniu do wiedzy współczesnej. Materiał źródłowy stanowią artykuły drukowane i materiały archiwalne. Źródła drukowane stanowią czasopisma medyczne i przyrodnicze. Podział pracy na rozdziały wynika z porządku tematycznego omawianych prac. Każdy z rozdziałów oprócz kwestii merytorycznych zawiera kontekst biograficzny. W ten sposób analiza dorobku naukowego Odona Bujwida została poszerzona o wiadomości dotyczące przyczyn i okoliczności podjęcia przez Bujwida prac nad danym tematem. Dodatkowo dokonałam podziału prac na badania własne, prace o charakterze poglądowym oraz prace z zakresu profilaktyki. Przeprowadzona analiza dorobku naukowego Odona Bujwida pozwoliła potwierdzić hipotezę badawczą, iż jego działalność naukowa przyczyniła się znacząco do rozwoju mikrobiologii lekarskiej i higieny na ziemiac ; h polskich na przełomie XIX i XX wieku nie tylko w rozumieniu postępów w zakresie podstaw teoretycznych, ale również w aspekcie praktycznym.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

historia medycyny ; mikrobiologia ; choroby zakaźne

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Gryglewski, Ryszard ; Zamachowska, Monika

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-132287

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: