Title:

Przewidywanie działania pro-arytmicznego leków z wykorzystaniem opartych o fizjologię modeli farmakokinetycznych (PBPK) oraz farmakodynamicznych

Author:

Patel, Nikunjkumar

Subject:

modelowanie matematyczne ; modele farmakokinetyczne oparte o fizjologię ; kardiotoksyczność leków ; politerapia ; farmakokinetyka

Abstract:

Wywoływana przez leki arytmia, szczególnie arytmia komorowa typu Torsade de Pointes (TdP) jest i była wiodącą przyczyną wycofywania kandydatów na leków w różnych fazach rozwoju, a także leków już po wdrożeniu do obrotu. TdP jest zjawiskiem wieloczynnikowym, wynikającym nie tylko z hamowania prądów jonowych czy też wydłużenia odstępu QT. Leki, które są uznawane za bezpieczne mogą, w niektórych sytuacjach klinicznych, wywoływać tego typu arytmię (zaburzenia elektrolitowe, politerapia). Ocena działania proarytmicznego leków w oparciu o analizę jednej substancji i blokowanie kanału hERG nie jest optymalne. Z drugiej strony testowanie w warunkach klinicznych, lub na zwierzętach, wszystkich możliwych kombinacji jest praktycznie, etycznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Wskazuje to na potrzebę wdrożenia narzędzi umożliwiających rzetelną ocenę ryzyka u ludzi. Częścią pracy była ocena możliwości zastosowana mechanistycznych modeli matematycznych z zakresu toksykologii systemów (QSTS) do oceny potencjału arytmogennego od wczesnej fazy badań (discovery) aż do wdrożenia i badań post-marketingowych. Co ważne wskazano w jaki sposób model może być wzbogacany o nowogenerowane dane począwszy od wyników badań in vitro aż do danych klinicznych (learn-and-confirm). Wykazano, że odpowiednio wdrożona strategia oparta na modelach typu QSTS może dostarczyć precyzyjnej oceny ryzyka i wskazać drogi je ; go uniknięcia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; farmakologia

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Polak, Sebastian ; Wiśniowska, Barbara

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130305

Language:

eng; pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: