Title:

Rola elektrokardiogramu jako narzędzia diagnostycznego w zespole Wolffa-Parkinsona-White'a

Author:

Moskal, Paweł Jerzy

Subject:

elektrokardiogram ; WPW ; algorytmy ; preekscytacja ; droga dodatkowa

Abstract:

Nieprawidłowe drogi dodatkowe łączące przedsionki i komory serca są przyczyną obserwowanej w elektrokardiogramie (EKG) preekscytacji — charakterystycznej cechy zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW). Celem pracy doktorskiej było określenie roli EKG jako narzędzia diagnostycznego w WPW. Badania miały charakter retrospektywnej analizy zabiegów ablacji dróg dodatkowych. Potwierdzono znaczenie elektrokardiograficznego parametru najkrótszego preekscytowanego odstępu RR oraz indukowalności arytmii podczas badania elektrofizjologicznego w wykrywaniu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka migotania komór lub złośliwej arytmii nadkomorowej. Z uwagi na ich niewystarczającą wartość predykcyjną próg decyzyjny dla ablacji drogi dodatkowej powinien być niski. Stwierdzono zależność precyzji elektrokardiograficznych algorytmów lokalizujących drogę dodatkową (Xie, d’Avila, Iturralde i Taguchi) od nasilenia cech preekscytacji w EKG. Algorytm Pambruna dla EKG z maksymalną preekscytacją, był najprecyzyjniejszy ze wszystkich algorytmów. Ponadto wykazano, że w zapisie EKG preekscytowanego częstoskurczu nadkomorowego obecna jest wystarczająca liczba cech pozwalających na zróżnicowanie go z częstoskurczem komorowym. Algorytm VT score oraz algorytm Steurera, a także wybrane pojedyncze kryteria EKG nie powodują nadrozpoznawania częstoskurczu komorowego w populacji pacjentów z preekscytacją.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date:

2021

Date issued:

2020

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-132586

Language:

pol; eng

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: